Διευκρινήσεις σχετικά με την ανανέωση αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου

13 Ιανουαρίου, 2015
Διευκρινήσεις  σχετικά με την  ανανέωση αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου

Εκδόθηκαν από την  αρμόδια Γενική Διεύθυνση Αγοράς  διευκρινήσεις  σχετικά με την  ανανέωση αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, πλανόδιου και στάσιμου, σε ό,τι αφορά ζητήματα φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ειδικότερα, στη διευκρινιστική εγκύκλιο υπογραμμίζεται ότι για την ανανέωση των αδειών η κατάθεση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η ένταξη σε ρυθμίσεις αποπληρωμής ( των 72 – 100 δόσεων), όσων έχουν ληξιπρόθεσμες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, αποτελεί στοιχείο που καλύπτει την απαίτηση της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν.4264/2014.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι για τους σφαλισμένους του ΟΓΑ αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ασφάλισης τους η επίδειξη του βιβλιαρίου ασφάλισής τους. Τέλος, με βάση την εγκύκλιο υπογραμμίζεται ότι οι δικαιούχοι αναπηρικής σύνταξης δεν χρειάζεται να προσκομίζουν ασφαλιστική ενημερότητα, αρκεί να καταθέσουν την βεβαίωση ότι λαμβάνουν σύνταξη.

Δείτε περισσότερα για:
Εμποριο
Υπαιθριο

Επικαιρότητα