Περιμένοντας την δάσωση γαιών που επιδοτεί την εγκατάσταση νέων φυτεύσεων

Της Λούσπα Καλλιόπης* για το agrocapital

Εκδόθηκε στο ΦΕΚ (B´ 2380) η ΚΥΑ 1940/29-06-2017 για το Μέτρο 8:Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών .Μια δράση που αφορά πολλούς παραγωγούς είναι και το ΜΕΤΡΟ 8.1 «Στήριξη για δάσωση/δημιουργία δασικών εκτάσεων» όπου εγκρίθηκε ποσό 81,8 εκατ. Ευρώ

Το μέτρο αποσκοπεί στην επέκταση και βελτίωση των δασικών πόρων, μέσω της στήριξης της πρώτης δάσωσης γεωργικών γαιών, με στόχο την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος με έμφαση στην ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής προστασίας, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών.

Το μέτρο για την πρώτη Δάσωση έχει εγκριθεί από την Ε.Ε. και αναμένεται να προκηρυχτεί μέχρι τέλος του έτους. Το μέτρο αυτό θα καλύπτει με εφάπαξ ποσό της τάξεως των 9.000 ευρώ, το κόστος φύτευσης των δέντρων (δασικών) επιπλέον έχουν προστεθεί και κάποια οπωροφόρα δέντρα κερασιές, μηλιές και αχλαδιές, τα εργατικά, τα αρδευτικά και ότι χρειάζεται για την εγκατάσταση της νέας φυτείας, με υποχρέωση των παραγωγών την συντήρηση αυτών των δέντρων για μία οχταετία, επιπλέον προβλέπεται και συγκαλλιέργεια αυτών με αροτριαίες καλλιέργειες όπου ο αγρότης σε αυτήν την περίπτωση θα δεσμεύεται για 12 αντί 8 έτη. Το μέτρο αυτό περιορίζει τον παραγωγό να φυτεύσει 25 δέντρα στο στρέμμα καθώς θα τον επιδοτεί με ποσό που δεν έχει οριστεί ακόμη ως ετήσιο πρίμ για την απώλεια παραγωγής που θα χάνει από την αραιή φύτευση

Αναλυτικότερα:

Στο μέτρο περιλαμβάνονται τρεις κατηγορίες επιχορηγούμενων δαπανών:

1. Εγκατάσταση φυτείας.

Περιλαμβάνει: Εδαφολογική ανάλυση, σύνταξη µελέτης δάσωσης, κατεργασία εδάφους, προµήθεια φυταρίων/πολλαπλασιαστικού υλικού, διάνοιξη λάκκων φύτευσης, εγκατάσταση τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου, φύτευση βολοφύτων ή γυµνορίζων φυτών, λίπανση φυτών, υλικά και εργασίες περίφραξης, άρδευση φυτών.

2. Εργασίες συντήρησης

Περιλαμβάνει: Προµήθεια φυταρίων, διάνοιξη λάκκων φύτευσης µε εργάτες σε έδαφος, φύτευση βολοφύτων ή γυµνορίζων φυτών, διαµόρφωση λεκάνης συγκράτησης νερού, άρδευση φυτών, λίπανση φυτών, φρεζάρισµα εδάφους, βοτάνισµα και σκάλισµα, καλλιεργητικές φροντίδες, επαναφύτευση φυταρίων

που η φύτευσή τους απέτυχε λόγω ξηροθερµικών συνθηκών ή άλλων αντίξοων κλιµατικών συνθηκών, (ξηρασία, πυρκαγιές, ή άλλες καταστροφές) έως ποσοστό 20%. Το κόστος βασίζεται σε δεδοµένα των προηγούµενων περιόδων. Σε περίπτωση που το ποσοστό υπερβαίνει το 20%, η ζηµιά δύναται να καλυφθεί από το Μέτρο 8.4.

3. Κόστος απώλειας εισοδήματος

Το κόστος για την απώλεια του εισοδήµατος θα δίνεται στους δικαιούχους παραγωγούς ετησίως για 12 χρόνια .Το πριµ ωστόσο δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Ελάχιστο επιλέξιμο μέγεθος της έκτασης για την ένταξη στο υπομέτρο ορίζονται τα 5 στρέμματα (0,5 ha), με απαραίτητη προϋπόθεση η ελάχιστη έκταση να είναι ενιαία (μία η έκταση και όχι περισσότερα τμήματα συνολικής έκτασης 5 στρεμμάτων) με εξαίρεση στις περιπτώσεις που έχουμε φυσική αναγέννηση.

Αρχές σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής

• Συμπληρωματικότητα με το ετήσιο δασικό πρόγραμμα της Περιφέρειας

• Γεωργικές γαίες με προτεραιότητα στις αρόσιμες γαίες και τις μόνιμες φυτείες που τελούν υπό καθεστώς διαρθρωτικών μεταβολών

• Ορεινές και μειονεκτικές περιοχές

• Περιοχές που απειλούνται από διάβρωση

• Οι επικλινείς εκτάσεις ιδίως αυτές που βρίσκονται σε περιοχές αιολικής ή υδατικής διάβρωσης

• Παραποτάμιες περιοχές που επανειλημμένα έχουν πλημμυρήσει

• Ζώνες καταλήψεως των αρδευτικών, στραγγιστικών και αντιπλημμυρικών έργων

• Περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος (δίκτυο NATURA 2000) για τη διατήρηση και βελτίωση της οικολογικής σταθερότητας τους.

• Ερημοποιημένες πιλοτικές περιοχές (Δυτική Λέσβος, στην λοφώδη περιοχή της Κεντρικής Θεσσαλίας, στην περιοχή της Κρήτης ανατολικά τη γραμμής Ηρακλείου- Τυμβακίου, στα νησιά του Κεντρικού Αιγαίου, στην Αττική και στην περιοχή του Κιλκίς στην Μακεδονία). Η ακριβής θέση και έκταση των πιλοτικών ζωνών εντός των ανωτέρω έξι περιοχών θα προσδιορισθούν από τις αρμόδιες περιφερειακές δασικές υπηρεσίες σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η έκδοση των εφαρμοστικών της ΚΥΑ υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες θα καθορίσουν τις απαραίτητες διαδικασίες για την πλήρη εφαρμογή της. Τα μέτρα που αποτελούν πλέον αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Δασών

* Επιδοτούμενες Αγροπεριβαλλοντικές Μελέτες (ΣΧ. Βελτίωσης-Ο.Π.)

ISO-AGRO-ΕΣΠΑ-Αγροτικές Μελέτες-KTEO ψεκαστικών

6973202688

www.agroexpert.gr

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις