Κατανομές βοσκοτόπων σε κτηνοτρόφους

Έκκληση προς  όλους  τους  κτηνοτρόφους της περιοχής  να  προσέλθουν  στα  γραφεία  του  τμήματος Φυτικής Παραγωγής, απευθύνει η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Καστοριάς, προκειμένου  να  ενημερωθούν  ενυπόγραφα  για  τις  κατανομές  βοσκοτόπων  του  έτους  2018.

Όσοι  κτηνοτρόφοι   διαφωνούν με την κατανομή του  ΟΠΕΚΕΠΕ,  μπορούν να  υποβάλουν  ένσταση μέχρι τις  31 Δεκεμβρίου 2018, αφού πρώτα υπογράψουν στην κατάσταση κατανομής ότι έλαβαν γνώση. Όσοι δεν υπογράψουν την κατάσταση δεν μπορούν να υποβάλλουν ένσταση.

Δείτε επίσης