Εκδήλωση προώθησης τοπικών προιόντων από το ΕΒΕ

23 Αυγούστου, 2019
Εκδήλωση προώθησης τοπικών προιόντων από το ΕΒΕ

Εκδήλωση προώθησης των τοπικών προϊόντων με θέμα: ‘’Γνωρίζω, στηρίζω, καταναλώνω τα προϊόντα του τόπου μου’’ διοργανώνει την επόμενη εβδομάδα το Επιμελητήριο Φλώρινας σε συνεργασία με τους τοπικούς παραγωγούς- επιχειρηματίες. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Πλατεία της Φλώρινας την Τετάρτη 28 Αυγούστου στις 19:00 μ.μ. με τη συμμετοχή τοπικών παραγωγών οι οποίοι θα προσφέρουν τοπικά προϊόντα.

Επικαιρότητα

Νέα παράταση για το πρόγραμμα Leader

Νέα παράταση του Προγράμματος LEADER/CLLD δόθηκε από το αρμόδιο υπουργείο και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής – οριστικοποίησης στο ΠΣΚΕ είναι πλέον η Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019.