Άμεση καταβολή αγροτικών ενισχύσεων

Κανονισμό για την επίσπευση των διαδικασιών με στόχο την καταβολή ενισχύσεων υιοθέτησαν τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατόπιν αυτού οι γεωργοί θα μπορούν να λαμβάνουν έως και το 70% των άμεσων ενισχύσεων από τα μέσα του Οκτώβρη καθώς και το 85% των ενισχύσεων αγροτικής ανάπτυξης, αμέσως μετά την επίσημη έγκριση της δέσμης των μέτρων στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Δείτε επίσης