Νέα νομοθεσία για τις οργανικές ουσίες και τα βιολογικά προϊόντα από το 2021

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, θα υπάρξει αναθεώρηση των ισχυόντων κανονισμών για τις οργανικές ουσίες. Οι κανόνες θα αντικατοπτρίζουν την μεταβαλλόμενη φύση αυτού του ταχέως αναπτυσσόμενου τομέα.   

Ο νέος κανονισμός έχει ως στόχο να εξασφαλίσει θεμιτό ανταγωνισμό για τους αγρότες, αποτρέποντας παράλληλα την απάτη και διατηρώντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών μέσω των ακόλουθων:

-    οι κανόνες παραγωγής θα απλοποιηθούν με τη σταδιακή κατάργηση ορισμένων εξαιρέσεων και επιλογών
-    το σύστημα ελέγχου θα ενισχυθεί χάρη σε αυστηρότερα μέτρα πρόληψης και αυστηρούς ελέγχους σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού
-    οι παραγωγοί σε τρίτες χώρες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους ίδιους κανόνες με αυτούς που παράγουν στην ΕΕ
-    οι οργανικοί κανόνες θα καλύπτουν έναν ευρύτερο κατάλογο προϊόντων (π.χ. αλάτι, φελλό, μέλισσα, ματέ, φύλλα αμπέλου, καρδιές φοινίκων) και θα έχουν επιπλέον κανόνες παραγωγής (π.χ. ελάφια, κουνέλια και πουλερικά)
-    η πιστοποίηση θα είναι ευκολότερη για τους μικρούς αγρότες χάρη σε ένα νέο σύστημα πιστοποίησης ομάδας
-    θα υπάρξει μια πιο ομοιόμορφη προσέγγιση για τη μείωση του κινδύνου ακούσιας μόλυνσης από φυτοφάρμακα
-    οι εξαιρέσεις για την παραγωγή σε οριοθετημένα κρεβάτια, σε θερμοκήπια, θα καταργηθούν σταδιακά.

 

Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για το μέλλον των οργανικών ουσιών

Το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τα οργανικά προϊόντα αποσκοπεί να βοηθήσει τους γεωργούς, τους διανομείς και τους λιανοπωλητές της ΕΕ να προσαρμοστούν στις αλλαγές που περιλαμβάνονται στους νέους κανονισμούς. Επίσης, διατύπωσε ορισμένες ειδικές συστάσεις που αποσκοπούν να καταστήσουν την πολιτική της ΕΕ για τα οργανικά προϊόντα πιο αποτελεσματική.

Παραδείγματα συστάσεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης περιλαμβάνουν:

-    τακτικές έρευνες καταναλωτών για την αξιολόγηση της αναγνωρισιμότητας του λογότυπου των οργανικών προϊόντων της ΕΕ
-    μεγαλύτερη βοήθεια για τις χώρες της ΕΕ όσον αφορά τον τρόπο καταπολέμησης της απάτης στα οργανικά συστατικά και την αποτροπή της ακατάλληλης χρήσης του λογότυπου βιολογικής γεωργίας
-    περαιτέρω συνεργασία με τρίτες χώρες προκειμένου να προσπαθήσουν να αυξήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι εισαγωγείς και οι εξαγωγείς βιολογικών τροφίμων στην ΕΕ
-    ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού συστήματος πιστοποίησης για εισαγωγή
-    ενθαρρύνουν τη χρήση βιολογικών τροφίμων, π.χ. στα σχολεία μέσω των πράσινων δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ

Έρευνα και καινοτομία στη βιολογική γεωργία

Η έρευνα και η καινοτομία χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα από την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η γεωργία δεν αποτελεί εξαίρεση.

Ορίζοντας 2020

Η ΕΕ χρηματοδοτεί διάφορα ερευνητικά έργα στο πλαίσιο της νομοθεσίας "Ορίζοντας 2020". Με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τα πολυετή προγράμματα εργασίας που συντάσσει η Επιτροπή με τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη συνδυάζουν ιδιωτικές επενδύσεις με κοινοτική χρηματοδότηση για τη χρηματοδότηση της έρευνας, πράγμα που θα έχει απτά οφέλη.

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για τη γεωργία επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην αύξηση της αποδοτικότητας της παραγωγής, αποτρέποντας παράλληλα τη ζημία στο φυσικό περιβάλλον. Πολλά από αυτά τα έργα αφορούν άμεσα τις βιολογικές παραγωγές

EIP-AGRI

Η ευρωπαϊκή εταιρική σχέση καινοτομίας για τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα (EIP-AGRI) συνδέει τους γεωργούς και τους ερευνητές προκειμένου να επιταχυνθεί η καινοτομία. Το EIP-AGRI έχει μια ομάδα εστίασης που επικεντρώνεται στις νέες προσεγγίσεις της βιολογικής γεωργίας. Η ομάδα εργάστηκε για το πώς να βελτιστοποιήσει τις αροτραίες αποδόσεις. περιγράφοντας ορισμένες βέλτιστες πρακτικές στην τελική έκθεσή της.

EIT

Επιπλέον, η ΕΕ δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) για την προώθηση της καινοτομίας. Το EIT-Food επικεντρώνεται στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στον τομέα των τροφίμων.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις