Ανάθεση της διαχείρισης των αιτήσεων για την χορήγηση της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Το διοικητικό συμβούλιο του ΟΠΕΚΑ αποφασίζει την ανάθεση της διαχείρισης των αιτήσεων για την χορήγηση της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 5 του ν. 4520/2018, ως εξής:

α) για τις αιτήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Λευκάδας και Κέρκυρας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, από την Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ (Αθήνα), στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Ηπείρου (έδρα Ιωάννινα),

β) για τις αιτήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Ιθάκης, της ίδιας, ως άνω, Περιφέρειας, από την Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ (Αθήνα), στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Δυτικής Ελλάδας (έδρα Πάτρα) και

γ) για τις αιτήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου, Λήμνου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, από την Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ (Αθήνα), στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΠΕΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας (έδρα Θεσσαλονίκη).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Η Πρόεδρος
ΞΕΝΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

Δείτε επίσης