Υπεγράφησαν από τον Τσαυτάρη αποφάσεις ένταξης επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο  123Α συνολικού προϋπολογισμού 3.262.525 €

Υπεγράφησαν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης, κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη τέσσερις αποφάσεις ένταξης αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της μεταποίησης στο πλαίσιο του Μέτρου 123 Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης περιόδου 2007 – 2013, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού  3.262.525 € (50% δημόσια και 50% ιδιωτική δαπάνη).  
Οι επενδύσεις που εντάχθηκαν στο Μέτρο 123 αφορούν στην ίδρυση – επέκταση μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, στον εκσυγχρονισμό ελαιοτριβείων, στην τυποποίηση κρέατος και στην μεταποίηση – τυποποίηση μελιού.
Πιο αναλυτικά,  οι αποφάσεις περιλαμβάνουν την ένταξη  επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 123 Α που αφορούν:
·    την ίδρυση μονάδας τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών φυτών στο Πολυνέρι Τρικάλων, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 354.525 €,
·    τον εκσυγχρονισμό ελαιοτριβείου στην Ιστιαία Εύβοιας, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 384.000 €,
·    τον εκσυγχρονισμό μονάδας μεταποίησης μελιού στη Ρόδο συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 360.000 €,
·    την επέκταση μονάδας επεξεργασίας – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής στο Καλοχώρι κρεατοσκευασμάτων στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης συνολικού προϋπολογισμού  2.164.400 €.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις που εντάσσονται στο Μέτρο 123 Α για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα της μεταποίησης θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της υπαίθρου, συμβάλλοντας στην αναζωογόνησή της, στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας, που αποτελεί σήμερα το πλέον οξυμένο κοινωνικό μας πρόβλημα. Οι βιομηχανίες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων αποτελούν σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα παραγωγής που συνδέει τα πρωτογενή μας προϊόντα με τους καταναλωτές. Ένας κρίκος που συνδέει τον πρωτογενή τομέα με τους κρίκους της διακίνησης και εμπορίας έως και τον τριτογενή τομέα των υπηρεσιών, όπως π.χ. ο τουρισμός. Στη σύμπραξη αυτών των κρίκων, από το χωράφι μέχρι τον καταναλωτή, ο ρόλος της μεταποιητικής βιομηχανίας είναι κυρίαρχος και εμείς τον υποστηρίζουμε με προγράμματα και δράσεις, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων μας, αλλά και την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους στις αγορές του εξωτερικού».
 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις