Χρηματοδότηση των αυτόχθονων φυλών

Έως τα τέλη Μαΐου αναμένεται να προκηρυχθεί από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το πρόγραμμα διατήρησης των απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων με συνολικό προϋπολογισμό 38 εκατ. ευρώ.

Στόχος τη δράσης είναι η οικονομική στήριξη των κτηνοτρόφων προκειμένου να διατηρήσουν και να αυξήσουν τον αριθμό ζώων σπάνιων φυλών συμβάλλοντας στην προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και της αειφόρου ανάπτυξης.

Δείτε επίσης