Αιτήσεις χορήγησης της ενίσχυσης ΠΣΕΑ 2017 για τους φασολοκαλλιεργητές

16 Νοεμβρίου, 2018
Αιτήσεις χορήγησης της ενίσχυσης ΠΣΕΑ 2017 για τους φασολοκαλλιεργητές

Μετά την έγκριση των προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) καλούνται οι φασολοκαλλιεργητές που οι καλλιέργειές τους επλήγησαν από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες  της καλλιεργητικής περιόδου 2017, να προσέλθουν στον Δήμο Πρεσπών για να υποβάλουν αίτηση χορήγησης της ενίσχυσης (ΠΣΕΑ 2017) από την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου   μέχρι και την Πέμπτη 06 Δεκεμβρίου

Δείτε περισσότερα για:
Καλλιέργειες
Φασολια

Επικαιρότητα

Δηλώσεις αγροτικών ζημιών

Περιθώριο έως σήμερα για υποβολή δήλωσης ζημιών έχουν οι Αρτινοί παραγωγοί των οποίων οι καλλιέργειες υπέστησαν βλάβες από τον καιρό.