Προθεσμίες

Πληρωμή της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι περιόδου 2017/18

Οι παραδόσεις στα εκκοκκιστήρια για τους παραγωγούς που θέλουν να τύχουν της ενίσχυσης θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως την 31 η Ιανουαρίου 2018 το αργότερο.

Δηλώσεις για τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης

“Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4351/2015(ΦΕΚ 164 Α¨)”

Από τις 16 Οκτωβρίου και μετά θα πληρωθεί το 70% των άμεσων ενισχύσεων

Η εν λόγω συμφωνία καλύπτει τις άμεσες ενισχύσεις και ορισμένες πληρωμές αγροτικής ανάπτυξης για τους γεωργούς

Επιδοτήσεις έως 50.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ σε αγρότες με πτυχίο

Πρόγραμμα για την ενίσχυση των νέων που θέλουν να επιστρέψουν στην ελληνική ύπαιθρο.

Μέχρι τις 4 Δεκέμβρη η χορήγηση Άδειας Διατήρησης Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 04-12-2017.

Δηλώσεις Συγκομιδής οινοσταφύλων ηλεκτρονική υποβολή από 1η Σεπτεμβρίου 2017

Oι δηλώσεις συγκομιδής θα υποβάλλονται από τους υπόχρεους αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.

Παράταση αιτήσεων για το πρόγραμμα αγροτικής ενίσχυσης 2017

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν αποκλειστικά και μόνο συνεταιρισμοί και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Τροποποίηση για το ‘’Σύμβουλο’’ στις «Βιολογικές καλλιέργειες»

Ο δικαιούχος ανήκει στους ανωτέρω κλάδους, παρατείνεται μέχρι 31/08/2017.

Δήλωση βοσκήσιμων γαιών στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης

Οι εκτάσεις αυτές να συμπεριληφθούν στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης που θα εκπονηθούν, με αίτηση τους μέχρι τις 7/ 10/ 2017

Τέλη του 2017 ή στις αρχές του 2018 θα αποζημιωθούν οι αγρότες της Ηλείας

Τη διαβεβαίωση ότι τους αμέσως επόμενους μήνες θα ικανοποιηθούν αιτήματα των αγροτών της Ηλείας.