# ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Νέα Έργα 1,3 εκατ. ευρώ για Εξοικονόμη​ση Ενέργειας σε ΟΤΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Νέα Έργα 1,3 εκατ. ευρώ για Εξοικονόμη​ση Ενέργειας σε ΟΤΑ

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, προώθησε την ένταξη τριών (3) προτεινόμενων έργων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ».