Ενιαια

Τέλος των Αιτήσεων Μεταβίβασης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Έτους

H καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης 2014 σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις, ήταν χθες,Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014.

Ανακοίνωση σχετικά με τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ

Ανακοίνωση σχετικά με τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ

Έγινε η πληρωμή Εξόφλησης Ενιαίας Ενίσχυσης

Έγινε η πληρωμή Εξόφλησης Ενιαίας Ενίσχυσης

Τροποποίηση των μέτρων που συνθέτουν την Ενιαία ΚΟΑ για τον Οίνο

Εγγυητικές επιστολές για την αναδιάρθρωση αμπελώνων κλειδί για την απορρόφηση κονδυλίων του Εθνικού Φακέλου Οίνου

Αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης 2014

Τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης, που οι παραγωγοί έχουν στην κατοχή τους το 2014 λήγουν την 31.12.2014

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για φορείς πιστοποίησης - συντονισμού ΟΣΔΕ

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πιστοποίηση – Αναγνώριση Φορέων Α' Βαθμού, Φορέων Β' Βαθμού & Φορέα Συντονισμού στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2014-2020»

Εξόφλησης ενιαίας ενίσχυσης 2013, ύψους 1,046 δις €

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ διαβιβάστηκε το σχετικό αρχείο πληρωμής εξόφλησης της ενιαίας ενίσχυσης 2013 για 680.000 δικαιούχους, με ποσό πληρωμής 1,046 δις ευρώ.

Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής

Από το 2011 άλλαξε ο τρόπος ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής. Στόχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΕΛΓΑ ήταν η δημιουργία ενός δικαιότερου ασφαλιστικού συστήματος.