# ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Δίνονται ενισχύσεις για επενδύσεις στην επεξεργασία αγροτικών προϊόντων
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Δίνονται ενισχύσεις για επενδύσεις στην επεξεργασία αγροτικών προϊόντων

Συγκεκριμένα, επιδοτήσεις έως και 60% του κόστους της επένδυσης παρέχονται από τα τοπικά προγράμματα Leader που προκηρύσσονται σταδιακά κατά τόπους, και αυτή τη στιγμή είναι ενεργά σε 10 περιοχές της Ελλάδας.