Γης


Προεδρικό Διάταγμα για τις χρήσεις γης

Το νέο σύστημα κατηγοριοποίησης των χρήσεων γης ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και νέες ανάγκες.

Βεβαίωση ΕΦΚΑ για φορολογική χρήση έτους 2017 για εργάτες γης

Ο Ε.Φ.Κ.Α. ενημερώνει ότι οι βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών που έχουν παρακρατηθεί το 2017 μέσω εξαργύρωσης εργοσήμου π. ΟΓΑ.

Καθορισμός του ανωτάτου αριθμού αδειών για εργασία

Ο αριθμός των συνολικά 7.147 θέσεων εργασίας είναι υπερβολικός για της απαιτήσεις του νομού .

Οικονομική ενίσχυση με μορφή επιδότησης επιτοκίου δανείου, για αγορά γεωργικής γης

Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της ιδιότητας του Αγρότη, Νέου Αγρότη, Νεοεισερχόμενου Νέου Αγρότη .

Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών

Επιπλέον 20.215 άδειες διαμονής με σκοπό την εργασία στην χώρα μας για αγρεργάτες τρίτων χωρών την διετία 2017-2018 .

Ίδρυση τράπεζας ειδικού σκοπού και τράπεζας γης

Τίθεται λοιπόν εδώ το ερώτημα ποιοι θα οριστούν εκκαθαριστές για τους συνεταιρισμούς αυτούς και πότε θα περατωθεί το έργο τους;