# ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Πληρωμή αιτήσεων δικαιούχων του Μ 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες” του ΠΑΑ 2014-2020
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Πληρωμή αιτήσεων δικαιούχων του Μ 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες” του ΠΑΑ 2014-2020

Για το πρώτο έτος εφαρμογής το αιτούμενο ποσό των δικαιούχων ήταν 34.563.111,88 €. Με την προκαταβολή που δόθηκε τον Νοέμβριο του 2017 και την εν λόγω εκκαθάριση το συνολικά καταβαλλόμενο ποσό ανέρχεται στα 31.867.668,34 €.