Θερμοκηπιου

Καλλιέργειες

Ασθένειες και Εχθροί των Πεπονιών Θερμοκηπίου

Αναφέρεται στο ωϊδίο, τετράνυχο και θρίπα


Ασθένειες στα πεπόνια θερμοκηπίου

Είναι ασθένεια πού προκαλείται από τους µύκητες:Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearu και Leveillula Taurica.

Περονόσπορος σε καλλιέργειες με τομάτα θερμοκηπίου

Ακανόνιστου σχήματος περιοχές (κηλίδες λαδιού) στην πάνω επιφάνεια των φύλλων οι οποίες γρήγορα αποκτούν καστανό-γκρίζο ή μαύρο χρώμα.

Εµφάνιση περονόσπορου σε καλλιέργειες µε τοµάτα θερµοκηπίου

Ακανόνιστου σχήµατος περιοχές (κηλίδες λαδιού) στην πάνω επιφάνεια των φύλλων οι οποίες γρήγορα αποκτούν καστανό-γκρίζο ή µαύρο χρώµα.

Σ. Φάμελλος: Αναγνωρίζουμε την πρόοδο που έχει συντελεστεί για την αναθεώρηση του ΕΤS

Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλος: "Η νέα Οδηγία της ΕΕ για το εμπόριο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, απαραίτητο βήμα για την υλοποίηση της Συμφωνίας των Παρισίων"

Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με στόχο την επίτευξη συνολικής μείωσης 40% σε σχέση με το 1990 των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα θα συμβάλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% ως το 2030

Δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα.