Θερμοκηπιου

Καλλιέργειες

Πιπεριά θερμοκηπίου

Συνεχίζεται η εμφάνιση του ωίδιου σε καλλιέργειες με πιπεριές.


Εµφάνιση περονόσπορου σε καλλιέργειες µε τοµάτα θερµοκηπίου

Ακανόνιστου σχήµατος περιοχές (κηλίδες λαδιού) στην πάνω επιφάνεια των φύλλων οι οποίες γρήγορα αποκτούν καστανό-γκρίζο ή µαύρο χρώµα.

Σ. Φάμελλος: Αναγνωρίζουμε την πρόοδο που έχει συντελεστεί για την αναθεώρηση του ΕΤS

Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλος: "Η νέα Οδηγία της ΕΕ για το εμπόριο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, απαραίτητο βήμα για την υλοποίηση της Συμφωνίας των Παρισίων"

Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με στόχο την επίτευξη συνολικής μείωσης 40% σε σχέση με το 1990 των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα θα συμβάλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% ως το 2030

Δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα.

«Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των καταστροφών στις καλλιέργειες της Μεσαράς»

Στις καταστροφές που έχουν προκληθεί στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες στη Μεσαρά Κρήτης.

Προσπάθεια μείωσης έκλυσης στην ατμόσφαιρα φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίο

Με τον νέο κανονισμό 517/2014 που τέθηκε σε εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2014.