Χρησης

Οικονομία

Η φορολογία πετρελαίου για γεωργική χρήση στην ελληνική και ευρωπαϊκή γεωργία

Το πετρέλαιο για γεωργική χρήση επιβαρύνει σημαντικά το κόστος της γεωργικής παραγωγής στη χώρα μας. 


Απαγορεύεται η χρήση ύδατος χωρίς άδεια

Στους παραβάτες προβλέπεται η επιβολή προστίμου από 3.000 έως 5.000 ευρώ.

Αιτήσεις ανακατανομής δικαιωμάτων χρήσης βοσκής

Παρατείνεται λόγω των κακών καιρικών συνθηκών έως και τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου.

Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων

Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας και των Κωδικών Ορθής Γεωργικής Πρακτικής σε θέματα χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Επιλεκτική χορήγηση των αδειών χρήσης νερού

ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ πως όταν έρθει η ώρα να προσκομιστούν στη ΔΕΗ οι άδειες χρήσεις νερου.

Τροποποιήθηκε η απόφαση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. 8197/90920/22−7−2013 “Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ .