Μιας

ECO-Δράσεις

Οι Λειψοί καταργούν τα πλαστικά μίας χρήσης

Η απόφαση αυτή αποτελεί προπομπό της σχετικής οδηγίας της Ε.Ε., σύμφωνα με την οποία έως το 2021 θα απαγορευτούν σταδιακά τα πλαστικά μίας χρήσης