Τεχνητή Νοημοσύνη στον Αγροδιατροφικό Τομέα από το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά

Το STELAR, ένα καινοτόμο σύστημα διαχείρισης δεδομένων που συντονίζει το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, ετοιμάζεται να αλλάξει δραστικά τον κλάδο της Αγροτικής Ανάπτυξης και των Τροφίμων αναπτύσσοντας, μεταξύ άλλων, μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης που θα προβλέπουν κινδύνους και θα αποτρέπουν την ανάκληση τροφίμων.

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ) του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά υλοποιεί ένα ακόμα καινοτόμο σύστημα διαχείρισης δεδομένων (STELARKLMS). Το STELAR, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες του αγροδιατροφικού τομέα, μετά από έναν χρόνο έντονης ανθρωποπροσπάθειας και δημιουργικής συνεργασίας, είναι έτοιμο να ξεκινήσει τις πιλοτικές δράσεις του, που αφορούν στην αναγνώριση κινδύνων της τροφικής εφοδιαστικής αλυσίδας, την έγκαιρη πρόβλεψη για την πορεία των καλλιεργειών, αλλά και τις έξυπνες παρεμβάσεις στην γεωργία ακριβείας.

 

Προσεχείς πιλοτικές δράσεις

Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις μελέτης στον τομέα της έξυπνης γεωργίας, στις οποίες η διαχείριση δεδομένων θα βελτιωθεί μέσα από διαφορετικά πραγματικά παραδείγματα. Το STELAR έχει καθορίσει τρία πιλοτικά σενάρια. Το πρώτο πιλοτικό σενάριο αφορά εφαρμογή μεθοδολογιών ανάλυσης δεδομένων για εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων από την πρωτοπόρο Ελληνική εταιρία Agroknow, η οποία χρησιμοποιεί μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης για να προβλέψει κινδύνους και να αποτρέψει ανακλήσεις τροφίμων. Το δεύτερο πιλοτικό σενάριο εφαρμογής αφορά την εταιρία VISTA, μια καινοτόμο Γερμανική εταιρία στον τομέα της τηλεπισκόπησης, και επικεντρώνεται στην έγκαιρη πρόβλεψη συγκομιδής σοδειάς, με βάση την ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων. Το τρίτο πιλοτικό σενάριο εφαρμογής αφορά την εταιρία ABACO,μια Ιταλική εταιρία που κατέχει ηγετική θέση στο τομέα της ανάπτυξης εφαρμογών γεωπληροφορικής για τη διαχείριση εδαφικών πόρων. Συνολικά, παρουσιάζονται 11 σενάρια χρήσης.

 

Κατά την προηγούμενη περίοδο, οι εταίροι επεξεργάστηκαν αναλυτικά την τεχνική περιγραφή συγκεκριμένων περιπτώσεων εφαρμογής σε διαφορετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Πλέον, οι ομάδες είναι ώριμες να προχωρήσουν στα πρώτα βήματα υλοποίησης των εφαρμογών. Οι τελικοί χρήστες θα εμπλακούν στην υλοποίηση όλων των σεναρίων χρήσης, με αποτέλεσμα την απρόσκοπτη ενσωμάτωση του STELARKLMS στην καθημερινότητα τους.

 

Μετατρέποντας τα ακατέργαστα δεδομένα σε δεξαμενές γνώσεις

Το έργο STELAR στοχεύει στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης δεξαμενών γνώσης (KLMS), που θα διευκολύνει τους χρήστες στην αναζήτηση, την πρόσβαση και την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων, διασφαλίζοντας την διαλειτουργικότητα, την υψηλή ποιότητα και την αξιόπιστη επισημείωση των δεδομένων.

 

Ο Δρ. Δημήτριος Σκούτας, διαχειριστής του STELAR και Κύριος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, επισήμανε τη σπουδαιότητα της αρτιότερης οργάνωσης των δεδομένων και μεταδεδομένων του Αγροδιατροφικού Τομέα ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τις σύγχρονες ανάγκες της εφοδιαστικής αλυσίδας και, ιδιαιτέρως, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους επιστήμονες του Τομέα και τις ψηφιακές πλατφόρμες ανταλλαγής δεδομένων:

 

«Ο σύγχρονος αγροδιατροφικός τομέας χαρακτηρίζεται από μεγάλους όγκους ετερογενών δεδομένων. Ωστόσο, τα δεδομένα είναι χρήσιμα μόνο εφόσον μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ευκολία. Οι χρήστες των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Αγροδιατροφικό Τομέα αντιμετωπίζουν δυσκολίες, καθώς τα δεδομένα τους είναι αποθηκευμένα σε διαφορετικές τοποθεσίες με ανομοιογενείς μορφότυπους, με συνέπεια την περιορισμένη χρήση της επαναστατικής δυναμικής της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Μηχανικής Μάθησης. Το έργο STELAR  αναπτύσσει ένα σύστημα διαχείρισης δεδομένων που περιλαμβάνει μια πλατφόρμα και ένα πλήθος εργαλείων, με σκοπό να διευκολύνει την μετατροπή των ακατέργαστων δεδομένων σε μια δεξαμενή γνώσης».

Οδικός χάρτης υλοποίησης του έργου STELAR: Τα καλύτερα έρχονται!

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις