Συμβουλευτική Παροχή Οδηγιών Άρδευσης στον αγρότη

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛ.Γ.Ο. - «ΔΗΜΗΤΡΑ», με βάση ειδικό λογισμικό λίπανσης, που ανέπτυξε και εφαρμόζει στην πράξη την τελευταία δεκαετία, παρέχει ηλεκτρονικές συμβουλές λίπανσης σε αγρότες, που πραγματοποιούν εδαφολογική ανάλυση.

Στο αμέσως προσεχές διάστημα, το Ινστιτούτο, βάσει της εδαφολογικής αυτής ανάλυσης, θα μπορεί να τους παρέχει, πέραν της λίπανσης και Συμβουλευτικές Οδηγίες Άρδευσης. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε ένα εύχρηστο και φιλικό στο χρήστη, λογισμικό άρδευσης. Με τον τρόπο αυτό ο αγρότης, που πραγματοποιεί εδαφολογική ανάλυση στο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (στη Θέρμη Θεσσαλονίκης) θα μπορεί να λαμβάνει συγχρόνως συστάσεις λίπανσης και άρδευσης.

Το Λογισμικό Άρδευσης λαμβάνει υπόψη τρεις από τις επικρατέστερες στον Ελλαδικό χώρο, επιφανειακές μεθόδους άρδευσης, ήτοι:

* την άρδευση με αυλάκια

* την στάγδην άρδευση

* την άρδευση με καταιονισμό

Για να ληφθούν συστάσεις άρδευσης, ο αγρότης χρειάζεται να γνωρίζει απλά τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος άρδευσης που χρησιμοποιεί, όπως:

Για την άρδευση με αυλάκια:

* μήκος του αυλακιού, σε μέτρα

* πλάτος του αυλακιού, σε μέτρα

* παροχή του νερού στα αυλάκια (συνήθως κυμαίνεται από 0,5 έως 3 λίτρα ανά δευτερόλεπτο ή 1.800 έως και 10.800 λίτρα ανά ώρα).

Για τη στάγδην άρδευση:

* απόσταση μεταξύ των σταλακτήρων επί του αγωγού εφαρμογής σε μέτρα

* απόσταση μεταξύ των αγωγών εφαρμογής, σε μέτρα

* παροχή των σταλακτήρων σε λίτρα ανά ώρα (συνήθως κυμαίνεται από 2 έως 8 λίτρα ανά ώρα)

Για την άρδευση με καταιονισμό:

Σε αυτή τη μορφή άρδευσης, τα αποτελέσματα του λογισμικού περιορίζονται μόνο στη δόση άρδευσης, γιατί για τον υπολογισμό της διάρκειας άρδευσης κατά τον καταιονισμό, απαιτούνται χαρακτηριστικά λειτουργίας του αρδευτικού συγκροτήματος (πίεση λειτουργίας, ταχύτητα μετακίνησης εκτοξευτήρα, ζώνη διαβροχής, κλπ), που πολύ σπάνια τα γνωρίζουν οι αγρότες, καθώς αποτελούν εξειδικευμένα χαρακτηριστικά.

Οι συστάσεις άρδευσης, που παρέχονται στον αγρότη είναι οι εξής:

* Δόση αρδευτικού νερού (κυβικά μέτρα ανά στρέμμα) για κάθε μήνα της βλαστικής περιόδου,

* Εύρος άρδευσης (ημέρες) ανά μήνα της βλαστικής περιόδου,

* Διάρκεια άρδευσης (ώρες) σε κάθε εφαρμογή άρδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία λήψης και προσκόμισης εδαφικού δείγματος, οι ενδιαφερόμενοι αγρότες μπορούν να απευθύνονται στο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων στο τηλέφωνο 2310 473429 (εσωτ. 305).

Το έργο εντάσσεται στην Πράξη «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» με MIS 453350, στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ΕΣΠΑ 2007-2013. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους και συντονίζεται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, στο αγρόκτημα της Θέρμης Θεσσαλονίκης. Ωφελούμενος Δρ. Εμμ. Λεκάκης με υπεύθυνο παρακολούθησης το Δρ Φραντζή Παπαδόπουλο, τακτικό ερευνητή. 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις