Τροποποίηση της ΥΑ για τον «Τεχνικό  Κανονισμό Ελέγχου και πιστοποίησης σπόρων δημητριακών προς σπορά»


Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης υπ΄ αριθμόν 225020/31-3-2003 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας σχετικά με τον «Τεχνικό  Κανονισμό Ελέγχου και πιστοποίησης σπόρων δημητριακών προς σπορά»,  σε συμμόρφωση προς την Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2015/1955 της Επιτροπής, υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
κ. Μάρκος Μπόλαρης


Η τροποποίηση αφορά τα παραρτήματα εμπορίας σπόρων δημητριακών προς σπορά. Συγκεκριμένα, στο πρώτο εδάφιο, στο σημείο πέντε του άρθρου 25 του παραρτήματος Ι, αναφέρονται υβρίδια ειδών βρώμης ρυζιού, σίτου και κρίθης. Έπειτα, προστίθεται η αλλαγή των ελάχιστων αποστάσεων ασφαλείας από πηγές γύρης για ανεπιθύμητη ξένη επικονίαση και λοιπές τεχνικές λεπτομέρειες. Στο σημείο 15 του άρθρου 25 του Παραρτήματος ΙΙ καθορίζεται η ελάχιστη ποικιλιακή καθαρότητα των προαναφερόμενων ειδών.  

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει την 1η Ιουλίου 2016.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις