ΟΠΕΚΕΠΕ:καταγραφή,ταξινόμηση και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων

Ανακοίνωση σχετικά με την καταγραφή,ταξινόμηση και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων,πληροφοριών και δεδομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 10 του ν.4348/2006 (ΦΕΚ Α'57),όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν.4305/2014(ΦΕΚ Α'237/31-10-2014.

Τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, καταγράφονται κατωτέρω σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 , άρθρου 10, του ν. 3448/2006.

Ειδικότερα : Η καταγραφή περιλαμβάνει έξι (6) πίνακες με τα παραρτήματα, ένας από την κάθε Διεύθυνση, με την αντίστοιχη ανάλυση των παρεχομένων πληροφοριών, στα οποία αναφέρονται

α) Τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει ο φορέας (Ένδειξη “Α”),

β) Τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο (Ένδειξη “Β”),

γ) Τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν με επιβολή όρων μέσω αδειοδότησης ή τελών σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 9 του ν.4305/2014 (Ένδειξη “Γ”) και

δ) Τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που υπόκεινται στους περιορισμούς που τίθενται στην παρ.1 του άρθρου 3 του ν.4305/2014 και δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση (Ένδειξη Δ).

(Η ένδειξη “Ν” στους παρακάτω πίνακες αντιστοιχεί στη λέξη “ΝΑΙ”. Η ένδειξη “Μ” αντιστοιχεί στη λέξη “ΜΕΡΙΚΩΣ” και αφορά κύρια, είτε σε σύνολα δεδομένων μέρος των οποίων υφίσταται σε έντυπη μορφή είτε σε σύνολα δεδομένων μέρος των οποίων υπόκειται στους περιορισμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.4305/2014 και κατά συνέπεια το σύνολο δεδομένων δεν είναι δυνατόν να διατεθεί στο σύνολό του σε ανοικτό μηχαναγνώσιμο μορφότυπο ή/και να διατεθεί στο σύνολό του για περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση). Στο Παράρτημα περιλαμβάνεται ανάλυση κάθε αναφερόμενου συνόλου δεδομένων καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διάθεσης αυτών. 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις