Καύση της καλαμιάς

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Κιλκίς (Δ.Α.Ο.Κ. Κιλκίς)  υπενθυμίζει ότι όσοι παραγωγοί λαμβάνουν άμεσες οικονομικές ενισχύσεις από την Ε.Ε. (ΑΕΕ ), ενισχύσεις του αμπελοοινικού τομέα, ετήσιες ενισχύσεις για την συμμετοχή τους στα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα του Π.Α.Α. 2007- 2013 (όπως Δράσεις 1.1 ΄΄Βιολογική Γεωργία΄΄, 1.2 ΄΄Βιολογική Κτηνοτροφία΄΄, 2.1 ΄΄Προστασία των ευαίσθητων στα Νιτρικά Περιοχών΄΄, κ.λ.π) καθώς και εξισωτική αποζημίωση υποχρεούνται να τηρούν την πολλαπλή συμμόρφωση (ΥΑ 1791/74062/15 - ΦΕΚ 1468 Β΄) σύμφωνα με την οποία και ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, επιλέγεται μια ή περισσότερες από τις παρακάτω πρακτικές σχετικά με τα υπολείμματα (καλαμιά) των καλλιεργειών:

  1. ενσωμάτωση στο έδαφος
  2. βόσκηση της καλαμιάς
  3. διατήρηση της καλαμιάς στο χωράφι κατά τη διάρκεια του χειμώνα και ενσωμάτωση της την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Εκτός των περιοχών του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΦΥΣΗ 2000 (NATURA), όπου σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η καύση της καλαμιάς, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με άδεια από την οικεία Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής αλλά και τη σύμφωνη γνώμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο γεωργός μπορεί να προβεί σε καύση της καλαμιάς.

Έως σήμερα δεν έχει εκδοθεί καμία άδεια καύσης καλαμιάς από την Υπηρεσία μας για το  έτος 2016.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις