«Μονογραφία  ποικιλιών, υποκειμένων και συστημάτων διαμόρφωσης μηλιάς στην Ελλάδα»

Ένα νέο εγχειρίδιο εξέδωσε το Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας (ΤΦΟΔΝ ) του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ με θέμα: «Μονογραφία  ποικιλιών, υποκειμένων και συστημάτων διαμόρφωσης μηλιάς στην Ελλάδα».

Στη Μονογραφία υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την καλλιέργεια της μηλιάς και ειδικότερα για τις σημαντικότερες  ποικιλίες,  που καλλιεργούνται στην Ελλάδα, για τα κυριότερα υποκείμενα,  καθώς και τα συστήματα διαμόρφωσης της κόμης των δένδρων. Όλα τα στοιχεία που παρατίθενται στο εγχειρίδιο, προκύπτουν από  μετρήσεις και παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο ΤΦΟΔΝ  κάτω από τις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες και πλαισιώνονται με στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφία.

Το πρώτο κεφάλαιο της Μονογραφίας, διαπραγματεύεται τις κυριότερες ποικιλίες της μηλιάς που καλλιεργούνται στη χώρα μας. Εισαγωγικά, γίνεται μια σύντομη αναδρομή στην εξέλιξη της μηλοκαλλιέργειας στην Ελλάδα,  καθώς και στην υφιστάμενη κατάσταση. Στη συνέχεια ακολουθεί  περιγραφή των ποικιλιών ανάλογα με την εποχή ωρίμασης (πρώιμη, μέση και όψιμη). Τα στοιχεία που παρουσιάζονται για κάθε ποικιλία αφορούν την προέλευσή της, την περιγραφή του δένδρου και του καρπού, την εποχή ωρίμασης, την ανθεκτικότητά της στις κυριότερες ασθένειες της μηλιάς καθώς και ορισμένες ιδιαιτερότητες της ποικιλίας που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την επιτυχή έκβαση της καλλιέργειάς της. Η περιγραφή των ποικιλιών πλαισιώνεται με αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες της κάθε ποικιλίας.

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα κυριότερα χρησιμοποιούμενα υποκείμενα μηλιάς, στα συστήματα φύτευσης και διαμόρφωσης της κόμης των δένδρων. Περιγράφονται τα υποκείμενα που έχουν διαδοθεί και χρησιμοποιούνται στη χώρα μας με αναφορά στα κυριότερα χαρακτηριστικά τους που λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή τους.  Ακολούθως, γίνεται αναφορά στα κυριότερα συστήματα φύτευσης των δένδρων, τα οποία σχετίζονται με το υποκείμενο που θα επιλεγεί. Τέλος, γίνεται περιγραφή των κυριότερων συστημάτων διαμόρφωσης της κόμης των δένδρων, στην οποία αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του κάθε ενός. Η περιγραφή των συστημάτων διαμόρφωσης πλαισιώνεται με αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες για να είναι κατανοητά από τους αναγνώστες.

Η Μονογραφία διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή,  στις ιστοσελίδες τόσο του ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ  (www.elgo.gr – εκδόσεις), όσο  και του Τμήματος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας (www.pomologyinstitute.gr).  Για  περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Δρ  Θωμά Σωτηρόπουλο, Αναπληρωτή  Ερευνητή του Τμήματος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας, στο τηλ. 23320 41548  ή στο e- mail: thosotir@otenet.gr.

 

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις