Πως μπορούν  να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από τη Δράση 4.3.1 τα Τ.Ο.Ε.Β.

Του Δημήτρη Καρρά

Έργα Εκσυγχρονισμού, Εξοικονόμησης Νερού και Ενέργειας των Δικτύων Άρδευσης των Τ.Ο.Ε.Β. καθώς και εγκατάσταση εξοπλισμού εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών σταθμών Net Metering.

Τα έργα εκσυγχρονισμού αρδευτικών έργων στα ΤΟΕΒ σε συνάρτηση με εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος τηλεμετρίας με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση αρδευτικών αντλητικών συγκροτημάτων και ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής διαρροών και καταναλώσεων αλλά και η εγκατάσταση εξοπλισμού εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών σταθμών Net Metering, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των διαρροών νερού, των καταστροφών των αγροτικών δρόμων και καλλιεργειών αλλά και να για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των δικτύων.

Πιο συγκεκριμένα, το υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα, παρουσιάζουν σημαντικές φθορές με αποτέλεσμα τις μεγάλες διαρροές νερού, τις καταστροφές αγροτικών δρόμων και καλλιεργειών. Λόγω των προβλημάτων στις κεντρικές διώρυγες των δικτύων διανομής των ΤΟΕΒ, η άρδευση είναι ασυνεχής και κατά συνέπεια ανεπαρκής, με αποτέλεσμα και οι αποδόσεις των καλλιεργειών να είναι χαμηλές.

Για το λόγο αυτό και προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω προβλήματα και να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των δικτύων, θα πρέπει τα ΤΟΕΒ να προβούν σε μελέτες για έργα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας των δικτύων άρδευσης τους, αλλά και σε μελέτες εγκατάστασης εξοπλισμού Φωτοβολταϊκών σταθμών Net Metering

Κατά τη λειτουργία των παραπάνω δράσεων, προκύπτουν πολλαπλά οφέλη τόσο για το φυσικό όσο και για το ανθρωπογενές περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, οι επιπτώσεις αυτές αναμένεται να γίνουν ιδιαίτερα αισθητές στους ακόλουθους τομείς:

· Υδατικό περιβάλλον: Ορθολογικότερη διαχείριση του αρδευτικού νερού με την εξοικονόμηση της χρήσης επιφανειακού νερού κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου.

· Παραγωγικότητα: Με τη λειτουργία των δράσεων πρόκειται να υπάρξει βελτίωση των συνθηκών άρδευσης στην περιοχή και να εκσυγχρονιστούν τα μέσα και οι μέθοδοι άρδευσης, γεγονός που οδηγεί σε αναβάθμιση της αγροτικής παραγωγής.

· Πληθυσμός: Αναμένεται συγκράτηση του πληθυσμού των γύρω περιοχών λόγω της ενίσχυσης του αγροτικού τομέα. Κατά τη φάση κατασκευής εξάλλου, αναμένεται να χρησιμοποιηθεί εργατικό προσωπικό και εκτός της επαρχίας, αλλά και από τους γύρω οικισμούς.

· Οικονομία: Η θετική εξέλιξη όλων των παραμέτρων που αναφέρθηκαν παραπάνω θα έχουν σαν αποτέλεσμα την τόνωση της οικονομίας της περιοχής.

· Φυσικό περιβάλλον: Αναβάθμιση του φυσικού και αισθητικού περιβάλλοντος στην άμεση περιοχή λόγω της παρουσίας του υγρού στοιχείου με βελτίωση της υπάρχουσας βλάστησης, αλλά και την ανάπτυξη νέας υδροχαρούς βλάστηση

Daspremium.com

[email protected]

6949195011

Κλείνοντας, το AGROCAPITAL σας ενημερώνει ότι όσα ΤΟΕΒ κάνουν τις σχετικές μελέτες για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων τους, μπορούν να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από τη Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», του Υπομέτρου 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του ΠΑΑ 2014-2020 του ΥΠΑΑΤ.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις