Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για de minimis σε μεταποιητικές και εμπορικές επιχειρήσεις κορινθιακής σταφίδας και σουλτανίνας

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η απόφαση για τις προϋποθέσεις χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) για τους δικαιούχους που απασχολούνται με την κορινθιακή σταφίδα και τη σουλτανίνα.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι είναι ανώνυμες εταιρικές συμπράξεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας σουλτανίνας σταφίδας οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο αγροτικών συνεταιρισμών και εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις κορινθιακής σταφίδας, οι οποίες το 2021 παρέλαβαν μειωμένες ποσότητες κορινθιακής σταφίδας συγκριτικά με το έτος 2020, κατά το οποίο έπρεπε να έχουν παραλάβει τουλάχιστον 1.200 τόνους κορινθιακής σταφίδας.

Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ, το ύψος της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Επίσης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή επιχείρηση δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, κατά το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη ενισχύσεις ήσσονος σημασίας το ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανόμενης της χορηγούμενης με την παρούσα, υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.

*Επισυνάπτεται το ΦΕΚ 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις