«Οδικός χάρτης για την πιστοποίηση της αειφορικής διαχείρισης των Ελληνικών δασών & των προϊόντων ξύλου - Δημιουργία του Ελληνικού συστήματος»

Το ερευνητικό έργο: «Οδικός χάρτης για την πιστοποίηση της αειφορικής διαχείρισης των Ελληνικών δασών & των προϊόντων ξύλου - Δημιουργία του Ελληνικού συστήματος» υλοποιείται στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2017» του Πράσινου Ταμείου.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2019 (ώρα: 9.30 – 14.00) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, στις εγκαταστάσεις του Φοίνικα

Δείτε εδώ το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα στη συνέχεια περιλαμβάνει την υλοποίηση 2 ακόμα ημερίδων στη Πάτρα και τα Ιωάννινα, ως εξής:

10/03/2020 Πάτρα

17/03/2020 Ιωάννινα

 

Δείτε επίσης