«Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Αλυσίδας Αξίας του Ρυζιού»

Εργαστήριο με θέμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Αλυσίδας Αξίας του Ρυζιού» διοργάνωσε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του έργου RUMORE-«Testing the development of a Digital Innovation Hub in the Agri-Food sector». Σκοπός του σύγχρονου αυτού εργαστηρίου ήταν η διερεύνηση των προκλήσεων και των αναγκών των εμπλεκόμενων φορέων στην αλυσίδα αξίας ρυζιού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο εργαστήριο συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κωνσταντίνος Γιουτίκας, καθώς επίσης και ο Περιφερειακός Σύμβουλος, εντεταλμένος σε θέματα Καινοτομίας Νικόλαος Τζόλλας οι οποίοι απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό και εξέφρασαν την άμεση στήριξή τους στις δράσεις της πιλοτικής εφαρμογής του έργου RUMORE. Επιπλέον, στο εργαστήριο έλαβαν μέρος εμπλεκόμενοι φορείς της αλυσίδας αξίας του ρυζιού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι πρόεδροι των μεγαλύτερων αγροτικών συνεταιρισμών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, καθώς και εκπρόσωποι ορυζόμυλων της περιοχής.

Στόχος του εργαστηρίου ήταν η διερεύνηση μέσω ψηφιακών διαδραστικών εργαλείων, των προκλήσεων και των αναγκών των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην αλυσίδα αξίας ρυζιού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η παροχή ανατροφοδότησης σχετικά με τη χρήση του ψηφιακού εργαλείου ιχνηλασιμότητας του ρυζιού (rice blockchain) το οποίο αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του έργου, γεγονός που επιχειρείται για πρώτη φορά στον Ευρωπαϊκό χώρο ξεκινώντας από την Περιφέρειά της Κεντρικής Μακεδονίας. Τέλος, ακολούθησε συζήτηση σχετικά με την προοπτική δημιουργίας Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) στο ρύζι.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συντονίζει τη συγκεκριμένη πιλοτική δράση, όπου συμμετέχουν ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) και το Εθνικό Κέντρο Ερευνάς Και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Στην πιλοτική εφαρμογή του έργου RUMORE σημαντική επίσης είναι η συμβολή του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλάστρας Α’, ο οποίος σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εξασφάλισε τη συμμετοχή μελών του. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας ευχαριστεί θερμά την Πρόεδρο του Κοινοτικού Καταστήματος Χαλάστρας Μαρία Παπαδημητρίου-Αλεξούδη, για την παραχώρηση της αίθουσας συνεδριάσεων. Το έργο RUMORE συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG EUROPE 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο RUMORE, μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου στον εξής σύνδεσμο ή να επικοινωνήσετε με τους:

κ. Ιωάννη Σπάνδο (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας) [email protected]

κα. Παρασκευή Τσιμήτρη (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας)  [email protected] 

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις