Συμμετοχή φορέων του τετραπλού έλικα για την παρουσίαση του έργου BLUEAIR
Συμμετοχή φορέων του τετραπλού έλικα για την παρουσίαση του έργου BLUEAIR

Εκδήλωση με τη συμμετοχή φορέων του τετραπλού έλικα για την παρουσίαση του ευρωπαϊκού έργου “Blue Growth Smart Adriatic Ionian S3 - Έξυπνη Γαλάζια Ανάπτυξη Αδριατικής - Ιονίου S3”- BLUEAIR” , το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg ADRION 2014-2020, διοργανώνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας) σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πειραιά (εταίρο του έργου), τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 (ώρες 10.00-14.00).

          Η εκδήλωση θα διεξαχθεί υβριδικά, δια ζώσης στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) στην Πανεπιστημιούπολη του Α.Π.Θ.  καθώς και  διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom.

          Η εκδήλωση απευθύνεται σε εκπροσώπους και στελέχη οργανισμών του        δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, των αναπτυξιακών εταιριών, των επιμελητηρίων και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών που εδρεύουν ή/και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας .

          Το έργο “BLUEAIR” επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας μακρο-περιοχής όσον αφορά στη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης “S3”  με γνώμονα τη γαλάζια οικονομία και τη δημιουργία μιας κοινότητας, μέσω της βελτίωσης των ικανοτήτων/δεξιοτήτων των θεσμικών φορέων στην περιοχή του Ιονίου-Αδριατικής και μέσω της διασφάλισης της εναρμόνισης των σχετικών τοπικών πρωτοβουλιών.

 Ειδικότερα, μέσω των διαδράσεων των φορέων του τετραπλού έλικα (δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκή κοινότητα, πολίτες) επιδιώκεται η βελτίωση των ικανοτήτων καινοτομίας των σχετικών παραγόντων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της γαλάζιας οικονομίας, η ανίχνευση κοινών τομέων ενδιαφέροντος μακροπεριοχών, η αναζήτηση δυνατοτήτων συνεργασιών μεταξύ των φορέων και η υποστήριξη και δημιουργία μιας μακρο-περιοχής όσον αναφορά στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης “S3” με γνώμονα τη γαλάζια οικονομία στην περιοχή Ιονίου-Αδριατικής.

Επιδιώκοντας να φωτίσει, μέσα από ένα πολυδιάστατο πρίσμα, τις έννοιες της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης και της γαλάζιας οικονομίας (αλλά και το συνδυασμό αυτών), η  συγκεκριμένη εκδήλωση έχει πλούσια θεματολογία. 

Στην έναρξη της εκδήλωσης σύντομο χαιρετισμό θα απευθύνουν ο κ. Εμμανουήλ Κουτουλάκης, Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής  του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Νικόλαος Tζόλλας, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα καινοτομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Γιώργος Λογοθέτης,  Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και η κ. Μαρία Μποϊλέ, Καθηγήτρια του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών και Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη “Ναυτιλία”  του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Στο πρώτο σκέλος της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί η γαλάζια ανάπτυξη σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ο κ. Μιχάλης Γκούμας, στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης και Συντονιστής του Στόχου Πολιτικής «Μια Εξυπνότερη Ευρώπη» του ΕΣΠΑ 2021-2027, θα ξεκινήσει τον κύκλο των παρουσιάσεων και θα αναφερθεί στην Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης. Στη συνέχεια, ο κ. Πέτρος Ποδάρας, Υπεύθυνος συντονιστής στο Κέντρο Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής θα παρουσιάσει το  Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττικής 2021-2027. Ακολούθως, ο κ. Δημήτρης Μπανούσης, Εμπειρογνώμονας του Προγράμματος LIFE – Πράσινο Ταμείο θα παρουσιάσει τις δυνατότητες στήριξης της γαλάζιας ανάπτυξης και τα εργαλεία του Πράσινου Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE και ο κ. Άγγελος Αγγελακάκης, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς θα κλείσει το πρώτο σκέλος της εκδήλωσης με μια σύντομη παρουσίαση του έργου “BLUEAIR”.

Στο δεύτερο σκέλος της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί η γαλάζια ανάπτυξη στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ο κ. Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας θα μιλήσει για τη Στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδίκευση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Θα ακολουθήσει σύντομη παρουσίαση της συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding) στη γαλάζια οικονομία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “Blue Crowdfunding” από τον κ. Βασίλη Τσανίδη, τ. Εθνικό Εμπειρογνώμονα για θέματα Καινοτομίας στην Ε.Ε. και νυν στέλεχος του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Συνεργασιών της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στη συνέχεια, ο κ. Σωτήριος Θεοφάνης, Καθηγητής στο “CITY College”,  θα αναφερθεί στη βιώσιμη ανάπτυξη λιμένων παρουσιάζοντας καλές πρακτικές από τον ευρωπαϊκό χώρο. Θα ακολουθήσει ομιλία από τον Γιώργο Εμμανουηλίδη, στέλεχος του Τμήματος Μελετών και Έρευνας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) και τεχνικό υπεύθυνο του έργου “BLUE_BOOST”, ο οποίος θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα του έργουBLUE_BOOST” για τα Κουπόνια Καινοτομίας στο πλαίσιο της Γαλάζια Ανάπτυξης.                                                                                       

Επόμενος ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο κ. Νίκος Θεοδοσίου, Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., ο οποίος θα παρουσιάσει τη γαλάζια οικονομία μέσα από το πρίσμα των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και θα ακολουθήσει ο κ. Γρηγόριος Ζαρωτιάδης, Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ., και Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ο οποίος θα εξηγήσει “πόσο πράσινη πρέπει να είναι η Γαλάζια Οικονομία και γιατί”.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση της κ. Στέλλας Κωστοπούλου, Καθηγήτριας Περιφερειακής και Τουριστικής Ανάπτυξης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ., η οποία θα  αναφερθεί στη Γαλάζια Οικονομία και τη Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη, με έμφαση στην περίπτωση της Παράκτιας Ζώνης της Ανατολικής Θεσσαλονίκης καθώς και με την παρουσίαση του κ. Βασίλη Τσουλή, εκπροσώπου της ομάδας "The Blueprints", η οποία θα έχει τίτλο: «Δράσεις προώθησης της Γαλάζιας Οικονομίας και Ανάπτυξης, μέσα από άτυπες και τυπικές ομάδες της κοινωνίας των πολιτών».

Η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτελεί το πρώτο βήμα μιας ολοκληρωμένης προσπάθειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “BLUEAIR”. Θα ακολουθήσουν πολλές ακόμη στοχευμένες δράσεις, όπως είναι τα εργαστήρια αμοιβαίας εκμάθησης πολιτικών καινοτομίας στη γαλάζια οικονομία (cross- fertilization workshops) στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τη συμμετοχή φορέων του τετραπλού έλικα και με κύριο στόχο την ανάδειξη της σημασίας της γαλάζιας οικονομίας και την ανίχνευση και τον εντοπισμό των κύριων προκλήσεων και ευκαιριών στον τομέα αυτό. Επίσης,  θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια δικτύωσης, τα οποία θα στοχεύουν να φέρουν σε επαφή φορείς που αντιμετωπίζουν προκλήσεις στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που είναι σε θέση να προσφέρουν λύσεις στις συγκεκριμένες ανάγκες και προκλήσεις.

Οι συμμετέχοντες μπορούν εναλλακτικά να παρακολουθήσουν την εκδήλωση διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο: https://us02web.zoom.us/j/81615906782?pwd=dWxFSzN2bnNaVFBpdW54SU8zTWdaQT09

Σημειώνεται ότι είναι απαραίτητη  η εγγραφή στην εκδήλωση μέσω της ακόλουθης φόρμας συμμετοχής: https://forms.gle/hiZzyCMsrnfUxNot9

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις