Προσαρμογή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Κλιματική Αλλαγή

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), και την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), διοργανώνει Ημερίδα με τίτλο «Προσαρμογή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Κλιματική Αλλαγή» την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 09:30-15:00.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά και θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Για την συμμετοχή σας, απαιτείται ηλεκτρονική προεγγραφή, μέσω της ακόλουθης φόρμας, για να λάβετε την ηλεκτρονική πρόσκληση που θα σας επιτρέπει την είσοδο την ημέρα της εκδήλωσης: https://forms.gle/fGZxykMT5nRz3Mw86 Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ημερίδας βρίσκεται στο σύνδεσμο που ακολουθεί: https://drive.google.com/drive/folders/14L67gEk8HU6MlEjb7_EX6JVA59MeZDGs?usp=share_link

Πρόκειται για την 5η Περιφερειακή Ενημερωτική Ημερίδα, που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP AdaptInGR και επιδιώκει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών της Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (ευάλωτοι θεματικοί τομείς, τρόποι για καλύτερη προσαρμογή).

Στην 1 η Ενότητα της Ημερίδας θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας και εισηγήσεις από διακεκριμένους ομιλητές, ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες για τις αναμενόμενες περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τα μέτρα που θα μπορούσαν να λάβουν για την προσαρμογή και αυτοπροστασία τους, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην προσαρμογή της Περιφέρειας στην κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν πιλοτικές δράσεις, που υλοποιούνται μέσα στο έργο LIFE-IP AdaptInGR και άλλες πιλοτικές δράσεις.

Η 1 η Ενότητα της Ημερίδας θα εστιάσει στις κάτωθι θεματικές ενότητες ή κλιματικά τρωτούς τομείς: ̵ Γεωργία - Κτηνοτροφία, ̵ Δημόσια υγεία, ̵ Φυσικό περιβάλλον, ̵ Πολιτιστική κληρονομιά, ̵ Πολιτική προστασία. Η 2η Ενότητα της Ημερίδας περιλαμβάνει την προβολή της ταινίας «Μορφές Ζωής, Μορφές Πνοής» του Βαγγέλη Ευθυμίου (2011), διάρκειας 50 λεπτών. Η ταινία είναι αφιερωμένη στην βιοποικοιλότητα. Από τις κορυφές των βουνών ως τα βάθη των θαλασσών δεκατέσσερεις επιστήμονες επιχειρούν να μας δώσουν στοιχεία και παραδείγματα για τον πλανήτη μας. Ποια είναι η κατάσταση της βιοπικοιλότητας και ποια η στάση του ανθρώπου πάνω στο θέμα; Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση.

Για περαιτέρω πληροφορίες, σχετικά με την Ημερίδα μπορείτε να απευθυνθείτε στο παρακάτω e-mail: [email protected] Τριήμερο Επιμορφωτικό Περιφερειακό Σεμινάριο Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 – Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 Μετά το πέρας της Ημερίδας, θα διοργανωθεί το Τριήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο για την Προσαρμογή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Κλιματική Αλλαγή από το Πράσινο Ταμείο και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Το Σεμινάριο υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP AdaptInGR και θα διεξαχθεί διαδικτυακά από 18 έως και 20 Ιανουαρίου 2023.

Το Σεμινάριο στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αποτελεί το πέμπτο από μία σειρά δεκατριών (13) Σεμιναρίων οικοδόμησης δυναμικού (ένα σε κάθε Περιφέρεια της Ελλάδας) και απευθύνεται σε τρεις (3) κατηγορίες κοινού της Περιφέρειας: (α) Φορείς λήψης αποφάσεων, (β) Στελέχη τεχνικών και άλλων υπηρεσιών ή/και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και (γ) Ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών ομάδων σε τομείς που επηρεάζονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Στόχος του σεμιναρίου είναι η παροχή της απαραίτητης γνώσης και των εργαλείων σε φορείς και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη σε θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, με έμφαση στους τομείς υψηλής τρωτότητας της Περιφέρειας.

Οι νέες αυτές γνώσεις και δεξιότητες θα συμβάλουν στην υλοποίηση μέτρων προστασίας από τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, στην αξιοποίηση αναδυόμενων ευκαιριών και τέλος, στην επιτυχή υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και τη θωράκιση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έναντι των επιπτώσεων αυτής.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται διαδικτυακά, κατόπιν αποστολής σχετικής πρόσκλησης από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σεμινάριο μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα. Σπυριδούλα Ντεμίρη στο e-mail: [email protected] και με τον κ. Νίκο Χαριζόπουλο στο e-mail: [email protected].

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις