Χορήγηση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις έτους 2016

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Αμπέλου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Α.Τ http://www.minagric.gr 

 «Ανάρτηση βαθμολογίας αιτήσεων για νέες Άδειες Φύτευσης Αμπέλου»

 καταρτίστηκε ο πίνακας των επιλέξιμων παραγωγών που αιτήθηκαν για άδεια φύτευσης το έτος 2016.

Με βάση τον εν λόγω Πίνακα χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων στους παραγωγούς των οποίων τα αγροτεμάχια συγκέντρωσαν βαθμολογία από 8 έως 4.8 για όλη την αποδεκτή έκταση μετά την αξιολόγηση των αρμοδίων ΔΑΟΚ και για τα αγροτεμάχια που συγκέντρωσαν βαθμολογία 4 χορηγούνται άδεις σε ποσοστό 66,45% της αποδεκτής έκτασης.

Οι παραγωγοί δύναται να εκτυπώσουν μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Αίτηση Αδειών Φύτευσης Αμπέλου» το έντυπο χορήγησης της άδειας. Σε περίπτωση αδυναμίας η εκτύπωση μπορεί να πραγματοποιηθεί από την αρμόδια ΔΑΟΚ που ανήκει το υπό φύτευση τεμάχιο/α. 

 

Δείτε επίσης