Αναθεωρούνται τα κριτήρια για λήψη Άδειας Φύτευσης

Σημαντικές αλλαγές προωθούνται από το τμήμα Αμπέλου και Ελαίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την τροποποίηση των κριτηρίων προτεραιότητας που σταθμίζουν την βαθμολογία των αιτημάτων λήψης Άδειας Φύτευσης Αμπέλου οινοποιήσιμων ποικιλιών.

 

Τα κριτήρια προτεραιότητας ενεργοποιούνται όταν τα αιτήματα για λήψη Άδειας Φύτευσης ξεπεράσουν σε έκταση (≈ 6.200 στρέμματα) το ποσοστό 1% της επιφάνειας με αμπέλους της χώρας.

Η αναγκαιότητα αναθεώρησης των κριτηρίων ανέκυψε από την λεπτομερή ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων, των αιτήσεων, των επιλέξιμων και των εγκριθεισών αδειών αφού κατέδειξε, αυτό που η ΚΕΟΣΟΕ είχε επισημάνει από την πρώτη ανάλυση των δεδομένων και είχε προτείνει την αναθεώρηση των κλιμακίων ειδικά του κριτηρίου της διεύρυνσης του μεγέθους των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων.

Αυτό συνάγεται από τον πίνακα που ακολουθεί, αφού όπως εμφαίνεται το 57,81% των εκτάσεων που έλαβαν Άδεια Φύτευσης χορηγήθηκε σε αιτήματα για πολύ μικρές επιφάνειες (0-5 στρέμματα), ενώ στις λογιζόμενες ως βιώσιμες εκμεταλλεύσεις (21- 50 στρέμματα) χορηγήθηκε μόνο το 7,27%. Η κατανομή βέβαια αυτή έχει και αντικειμενικά χαρακτηριστικά αφού ο κλήρος είναι πολυκερματισμένος και σε ορισμένες περιοχές της χώρας δεν υπάρχουν διαθέσιμες ενιαίες εκτάσεις για νέες φυτεύσεις.

Εάν συνεπώς στόχο αποτελεί, ο μηχανισμός των Αδειών Φύτευσης να λειτουργήσει ως εργαλείο για την ενίσχυση ή για τη δημιουργία βιώσιμων εκμεταλλεύσεων, τότε θα πρέπει να ενισχυθεί κατά προτεραιότητα για την ηπειρωτική Ελλάδα το εύρος των εκμεταλλεύσεων μεταξύ 20-50 ή 100 στρεμμάτων, με παράλληλο ορισμό διαφορετικού εύρους (μικρότερου) για τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε νησιωτικές και μειονεκτικές περιοχές. Το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι, εάν θα υπάρχει ανώτερο όριο στην υφιστάμενη έκταση πέραν του οποίου είτε θα υπάρχει μικρότερη, είτε δεν θα υπάρχει καθόλου στάθμιση (μοριοδότηση).

Ένα άλλο κριτήριο προτεραιότητας που θα τροποποιηθεί είναι αυτό της «Συμπεριφοράς του παραγωγού», αφού εισάγεται και με υψηλή μάλιστα στάθμιση (βαρύτητα), η παράμετρος υποβολής Δήλωσης Συγκομιδής, έτσι ώστε ο παραγωγός που υπέβαλλε τα τρία τελευταία χρόνια Δήλωση Συγκομιδής να βαθμολογείται με μεγαλύτερο bonus, από αυτόν που υπέβαλλε π.χ. Δήλωση Συγκομιδής για ένα έτος. Αυτό σημαίνει ότι οι συνεπείς παραγωγοί, που υποβάλλουν Δηλώσεις Συγκομιδής των οποίων οι αμπελουργικές εκτάσεις επιπρόσθετα παρουσιάζουν ως προς την παράμετρο της έκτασης βιώσιμο μέγεθος θα αποκτήσουν σαφές προβάδισμα έναντι των υπολοίπων αιτούντων Άδεια Φύτευσης.

Επίσης μεταβάλλεται η έννοια του νεοεισερχόμενου (στην αμπελοκαλλιέργεια) όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Από το 2017 και μετά ως νεοεισερχόμενοι θα λογίζονται οι αιτούντες Άδειας Φύτευσης κάτω των 40 ετών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις όμως που τίθενται από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), σύμφωνα δηλαδή με το καθεστώς των νέων αγροτών.

Στο κριτήριο αυτό επειδή ο αναμενόμενος αριθμός αιτούντων θα είναι μικρός προβλέπεται να αυξηθεί η στάθμισή του.

Τέλος οι Άδειες Φύτευσης θα χορηγούνται πλέον σε επίπεδο περιφέρειας (1% της αντίστοιχης με αμπέλια έκτασής τους) και όχι βάσει της εθνικής επιφάνειας με αμπέλια της χώρας που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις