Επιδότηση 5 ευρώ/στρέµµα ετησίως για την αναχλόαση βοσκοτόπων

 Ένα ολοκαίνουργιο γεωργοπεριβαλλοντικό Μέτρο που θα µπορούν να ενταχθούν το καλοκαίρι του 2017 οι µετακινούµενοι κτηνοτρόφοι και να πριµοδοτηθούν για τους µήνες που βρίσκονται στις ορεινές περιοχές, ετοιµάζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

 Αυτό που περιµένουν τώρα οι διαχειριστικές αρχές είναι ο υπολογισµός του πριµ που θα λαµβάνουν, µε τη σχετική µελέτη να έχει ανατεθεί σε ανάδοχο εταιρεία. Το νέο αυτό Μέτρο που ονοµάζεται «Βελτίωση περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιµων γαιών σε περιοχές που αντιµετωπίζουν κίνδυνο ερηµοποίησης λόγω διάβρωσης» θα στοχεύει στη στήριξη των εξής δράσεων:

1 Αναστολή της βόσκησης των βοσκήσιµων γαιών στην αρχή της κύριας βλαστητικής περιόδου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στη βλάστηση να αναπτυχθεί.
2 Μετακίνηση του συνόλου του ζωικού κεφαλαίου σε ορεινές βοσκήσιµες γαίες για τουλάχιστον τέσσερις συνεχόµενους µήνες το έτος.

Έτσι, εξασφαλίζεται ουσιαστικά διπλή ενίσχυση για αυτή την κατηγορία παραγωγών καθώς θα λαµβάνουν και εξισωτική αποζηµίωση.

Όπως αναφέρεται στους όρους της προς ανάθεση µελέτης, το συγκεκριµένο Μέτρο βρίσκεται στο φάκελο Τροποποίησης των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης που έχουν αποστείλει οι διαχειριστικές αρχές στις Βρυξέλλες και αναµένεται να γίνει δεκτό από τους Ευρωπαίους τεχνοκράτες.

Ο υπολογισµός του πριµ θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις µε τη δράση να είναι έτοιµη προς προκήρυξη µετά το ερχόµενο καλοκαίρι. Συγκεκριµένα, στην πρώτη φάση η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι σε χρονικό διάστηµα ενός µηνός από την υπογραφή της ανάθεσης θα περιγραφούν οι παραδοχές πάνω στις οποίες θα στηριχθεί ο υπολογισµός του ύψους ενίσχυσης και θα καταγραφεί µία πρώτη εκτίµηση αυτού. Το τελικό παραδοτέο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστηµα τεσσάρων µηνών από την υπογραφή της ανάθεσης και θα περιλαµβάνει την τελική έκθεση µε την περιγραφή του τρόπου υπολογισµού του ύψους ενίσχυσης και τον ακριβή προσδιορισµό των πρόσθετων δαπανών, της απώλειας εισοδήµατος και του κόστους συναλλαγής που συνεπάγεται για τους γεωργούς η εφαρµογή των δεσµεύσεων της δράσης.

Υπενθυµίζεται ότι για τους βοσκοτόπους, ήδη έχει δροµολογηθεί η πρόσκληση έως τον Οκτώβριο του 2017 του Μέτρου «10.1.05 Περιβαλλοντική αναβάθµιση υποβαθµισµένων βοσκοτόπων», που θα προσφέρει επιδότηση 5 ευρώ/στρέµµα ετησίως για την αναχλόαση βοσκοτόπων και 5 ευρώ/στρέµµα ετησίως για εκ περιτροπής βόσκησης

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις