Δημοσιεύτηκαν οι πίνακες με την βαθμολογία των αιτηθέντων για Άδειες Φύτευσης

Δημοσιεύτηκαν από το Υπ.Α.Α.ΑΤρ οι πίνακες με την βαθμολογία των αιτηθέντων Άδειες Φύτευσης για το 2017 (ακολουθεί πίνακας των αιτούντων).

Από τα στοιχεία του συνημμένου πίνακα προκύπτει ότι υπεβλήθησαν αιτήματα για χορήγηση Αδειών Φύτευσης από 2.665 αιτούντες για 41.367,6 στρέμματα με μέσο όρο 15,56 στρέμματα ανά αίτηση.

Μετά τον πρωτοβάθμιο έλεγχο έγιναν αποδεκτά (ήταν επιλέξιμα) τα αιτήματα όλου του πλήθους των αιτούντων για 16.456,1 στρέμματα, με μέσο όρο τα 6,2 στρέμματα ανά αίτηση.

Στην βαθμολόγηση των αποδεκτών αιτημάτων, αφού αυτά υπερέβησαν τα 6.200 (1% της εθνικής έκτασης) περίπου στρέμματα, εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα κριτήρια προτεραιότητας.

Η υψηλότερη βαθμολογία επτά (7) αφορά 47 αιτούντες, ενώ η χαμηλότερη βαθμολογία ανήλθε στο 1,5.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΚΕΟΣΟΕ, θα χορηγηθούν ΄Αδειες Φύτευσης για όσους αιτούντες βαθμολογήθηκαν από 4,50 και πάνω που αφορά 1.026 αιτούντες και 6.273,1 στρέμματα.

Επί της βαθμολόγησης οι αιτούντες δύνανται να υποβάλλουν ένσταση μέχρι τις 14 Ιουλίου 2017.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις