Διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση τροποποίησης της απόφασης «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ' εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 

Με την παρούσα απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκης Βορίδης και ο υφυπουργός Κωνσταντίνος Σκρέκας, τροποποιείται η 104/7056/21-01-2015 (ΦΕΚ 147/τ.Β'2015) υπουργική απόφαση, όπως ισχύει και αντικαθίσταται η παράγραφος 3, του άρθρου 3, ως εξής: 

Ενεργοί γεωργοί θεωρούνται:
 α) Γεωργοί οι οποίοι έλαβαν για το προηγούμενο οικονομικό έτος άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 ευρώ, εφόσον αποδεικνύουν ότι το ετήσιο ποσό των άμεσων γεωργικών ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Ειδικά για το 2015, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων για το έτος αιτήσεων 2014, που δικαιούνταν ο γεωργός σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 73/2009, προ των μειώσεων και των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 23 του ως άνω κανονισμού. Για κάθε επόμενο έτος «ν» λαμβάνεται υπόψιν το προηγούμενο έτος αιτήσεων «ν-1». 

β) Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ως σκοπό έχουν την παροχή αγροτικής εκπαίδευσης, καθώς και οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, των οποίων οι γεωργικές δραστηριότητες δεν είναι ασήμαντες κατά την έννοια του άρθρου 9, παράγραφος 2, εδάφιο γ΄ στοιχείο β) και της παραγράφου 3, στοιχείο α) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013, σε συνδυασμό με το άρθρο 13, παράγραφος 1, εδάφιο γ΄, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 639/2014, εφόσον καλλιεργούν εκτάσεις τουλάχιστον 50 στρεμμάτων, που τους αποδίδουν έσοδα είτε πραγματικά είτε τεκμαρτά υπολογιζόμενα με βάση τα στοιχεία που δηλώνονται στην ετήσια ενιαία αίτηση ενίσχυσης και του πίνακα που ακολουθεί, ανώτερα των 6.000 ευρώ. 

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται από τις πληρωμές του φορολογικού έτους 2019.

Δείτε εδώ την απόφαση.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις