ΕΛΓΑ: Έναρξη εφαρμογής Εθνικού Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας με Εναέρια μέσα

Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ΕΛ.Γ.Α υλοποιεί από σήμερα 15η Απριλίου 2020, δύο συμβάσεις  ύψους 15 εκατ. ευρώ διάρκειας τεσσάρων ετών για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας με Εναέρια μέσα.

 

Σκοπός του Προγράμματος είναι η καταστολή του χαλαζιού και η μείωση των επιπτώσεων στις αγροτικές καλλιέργειες, συμβάλλοντας στην προστασία των προϊόντων των παραγωγών καθώς και στην οικονομική ανάπτυξη της υπαίθρου.

 

Δείτε επίσης