Προδημοσίευση της 3ης πρόσκλησης για το πρόγραμμα των νεών αγροτών
Προδημοσίευση της 3ης πρόσκλησης για το πρόγραμμα των νεών αγροτών

Δημοσιεύτηκε  η υπ’  αριθμ. 1107/ 7-4-2021  προδημοσίευση  της  3ης  πρόσκλησης  για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς  Ένταξη  στο υπομέτρο 6.1 « Εγκατάσταση  Νέων Γεωργών»  Το υπομέτρο 6.1 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Στα πλαίσια του στόχου της  ενίσχυσης  των νέων γεωργών  προβλέπεται    η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση, ως αρχηγών, σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το έτος 2021. Συνεπώς, η αίτηση στήριξης συντάσσεται με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) που υποβάλλεται το 2021.

Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει περιληφθεί στο σύνολό της στην ΕΑΕ 2021. Το μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των  των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€). Στην τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης δεν προσμετράται η τυπική απόδοση των επίσπορων καλλιεργειών

Το ποσό ενίσχυσης δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες και διαμορφώνεται ως εξής: Βασικό ποσό ενίσχυσης τα 35.000 ευρώ επί του οποίου μπορεί να υπολογίζονται οι πιο κάτω προσαυξήσεις:

α) 2.500 ευρώ, εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των νέων γεωργών βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.100 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών.

β) 2.500 ευρώ, εφόσον η βασική κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η πτηνοκτηνοτροφική.

Συνεπώς το ποσό ενίσχυσης μπορεί να διαμορφωθεί από 35.000 € έως 40.000 €.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την ένταξη του νέου γεωργού στο μέτρο και αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής ενίσχυσης

  Περισσότερες πληροφορίες  όπως κριτήρια εκλεξιμότητας  και βασικές δεσμεύσεις  που θα προκύψουν από την ένταξη  οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να λάβουν από τις κάτωθι υπηρεσίες της Περιφέρειας

  • Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π. Θεσσαλίας
  • Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας  Π.Ε. Καρδίτσας
  •  Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας  Π.Ε.  Λάρισας
  • Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας  Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων
  • Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας  Π.Ε. Τρικάλων

Επιπλέον από τις παρακάτω ιστοσελίδες στις οποίες είναι αναρτημένη η  προδημοσίευση της 3ης  Πρόσκλησης

- agrotikianaptixi.gr  

- minagric.gr 

- thessaly.gov.gr

 

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις