Έναρξη προγράμματος Κατάρτισης Γεωργικών Συμβούλων
Έναρξη προγράμματος Κατάρτισης Γεωργικών Συμβούλων

Από τη Διοίκηση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνεται, ότι τη Δευτέρα 27 Ιουνίου  2022 θα ξεκινήσει η υλοποίηση του 2ου εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης των Γεωργικών Συμβούλων για την εγγραφή τους στο σχετικό Μητρώο τομε την ανάρτηση του πρώτου θεματικού πεδίου, με τίτλο: «Πολλαπλή Συμμόρφωση – Επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές».

Σκοπός του προγράμματος επιμόρφωσης είναι η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων ή/και η επικαιροποίησή τους στα θεματικά πεδία της αριθ. 163/13692/01.02.2018, Β΄ 267 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τα οποία αιτούνται την πιστοποίηση, προκειμένου να εκτελούν τα καθήκοντά τους, με συνέπεια, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-learning), μέσω της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑhttps://ekatartisi.elgo.gr/ και θα κληθούννα το παρακολουθήσουν2.759 εκπαιδευόμενοι, εκ των οποίων:

  • 1.053 νέοι υποψήφιοι Γεωργικοί Σύμβουλοι που υπέβαλαν αίτηση στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 39637/26.07.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκ των οποίων 180 είναι εργαζόμενοι στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, 545 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και 328 άνεργοι
  • 1.706 ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Γεωργικοί Σύμβουλοι, διαφόρων ειδικοτήτων, που υπέβαλαν αίτηση για να πιστοποιηθούν σε επιπλέον θεματικά πεδία καθώς και Γεωπόνοι και Τεχνολόγοι Γεωπονίας που υπέβαλαν αίτηση για την παρακολούθηση του προγράμματος στο 9ο θεματικό πεδίο, με τίτλο «Συμβουλές για το σχεδιασμό της εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης», δεδομένου ότι λόγω αλλαγής του θεσμικού πλαισίου του Σύστηματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (πρότυπα σειράς AGRO 2) για τη διατήρηση της πιστοποίησης είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση του σχετικού προγράμματος επιμόρφωσης. Σε αντίθετη περίπτωση αναστέλλεται  η πιστοποίηση τους στο εν λόγω θεματικό πεδίο έως την επιτυχή παρακολούθηση προγράμματος επιμόρφωσης. 

 

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) εβδομάδων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου υποβολής των τεστ επαναξιολόγησης.

 

Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού θα γίνεται σταδιακά, ανά θεματικό πεδίο, σε εβδομαδιαία βάση. Η ανάρτηση θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα και θα διαρκεί έως την Κυριακή. Την επόμενη Δευτέρα της εβδομάδας ανάρτησης κάθε θεματικού πεδίου οι εκπαιδευόμενοι θα συμπληρώνουν και θα υποβάλλουν τα τεστ αξιολόγησης. Παρέχεται η δυνατότητα επανεξέτασης μία μόνο φορά. Οι επαναληπτικές εξετάσεις θα διεξαχθούν μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού κύκλου και ειδικότερα κατά το χρονικό διάστημα 3 έως 16/10.2022.

Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε θεματικού πεδίου οδηγεί στη χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης, στην οποία αναφέρονται τα θεματικά πεδία που καλύπτει αυτή.

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

2ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

 

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Ιούνιος

27/6/2022

3/7/2022

ΘΠ1

Πολλαπλή Συμμόρφωση-Επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές

Ιούλιος

4/7/2022

10/7/2022

ΘΠ2

Ορθολογική χρήση νερού, λιπασμάτων και ζωικών αποβλήτων

11/7/2022

17/7/2022

ΘΠ3

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία

18/7/2022

24/7/2022

ΘΠ4

Κλιματική αλλαγή – Αξιοποίηση αποβλήτων, παραπροϊόντων

25/7/2022

31/7/2022

ΘΠ5

Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα-Βιολογική γεωργία

Αύγουστος

1/8/2022

7/8/2022

 

 

8/8/2022

14/8/2022

 

 

15/8/2022

21/8/2022

 

 

22/8/2022

28/8/2022

 

 

29/8/2022

4/9/2022

ΘΠ6

Εκσυγχρονισμός εκμεταλλεύσεων-Βελτίωση βιωσιμότητας/ ανταγωνιστικότητας

Σεπτέμβριος

5/9/2022

11/9/2022

ΘΠ7

Κίνδυνοι σε γεωργία και κτηνοτροφία και διαχείρισή τους

12/9/2022

18/9/2022

ΘΠ8

Εργασιακή ασφάλεια

19/9/2022

25/9/2022

ΘΠ9

Σχεδιασμός της εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 

26/9/2022

2/10/2022

ΘΠ10

Διοίκηση και διαχείριση εκμεταλλεύσεων-Τεχνικές καλλιέργειας-Νέες τεχνολογίες

Οκτώβριος

3/10/2022

9/10/2022

 

Επανεξέταση

10/10/2022

16/10/2022

 

Επανεξέταση

 

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις