ΟΠΕΚΕΠΕ: De minimis 672 ευρώ/στρέμμα στις οστρακοκαλλιέργειες

Στα 672 ευρώ ανά στρέμμα μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης για οστρακοκαλλιέργεια ανέρχεται η κρατική ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis) για κάθε δικαιούχο του κλάδου σύμφωνα με τροποποιητική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δικαιούχοι είναι οι Οστρακοκαλλιεργητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) όλης της Επικράτειας που λειτουργούν νόμιμα (έχουν άδεια λειτουργίας από 2020 έως και τη δημοσίευση της ΚΥΑ, που υπέβαλλαν εμπρόθεσμα (μέχρι και 31.01.2022) δήλωση παραγωγής για το 2020 στο ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιείας (ΟΣΠΑ) και είχαν παραγωγική δραστηριότητα κατά το ίδιο έτος.

Αντίθετα, δεν δικαιούνται ενίσχυση οι οστρακοκαλλιεργητές που υπέβαλαν μηδενική δήλωση παραγωγής για το έτος 2020 με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η μηδενική παραγωγή συνοδεύεται από την υποβολή παραστατικών λειτουργικών εξόδων.

Αρμόδια υπηρεσία για την έγκριση της πληρωμής είναι η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΓΔ Αλιείας). Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν εντός μηνός από την πρόσκληση ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή της ΓΔ Αλιείας αίτηση/ δήλωση για τη χορήγηση της κρατικής ενίσχυσης.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις