Τι προβλέπεται για την ειδική συνδεδεμένη ενίσχυση στο βαμβάκι στη Νέα ΚΑΠ

Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027 που κατατέθηκε από την ελληνική πλευρά στην Κομισιόν η ειδική συνδεδεμένη ενίσχυση για το βαμβάκι ανέρχεται στα 73,6 ευρώ ανά στρέμμα και οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι φτάνουν τα 183.996.000 ευρώ ανά έτος.

Η παρέμβαση στοχεύει στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της καλλιέργειας του βαμβακιού και υλοποιείται μέσω της χορήγησης ειδικής ενίσχυσης για την εν λόγω καλλιέργεια, ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης βαμβακιού.

Δικαιούχοι της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι είναι οι γεωργοί, που καλλιεργούν βαμβάκι σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α. Υποβάλλουν ενιαία αίτηση ενίσχυσης,

β. Διατηρούν την καλλιέργειά τους υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών, μεριμνώντας για την εκτέλεση απαραίτητων καλλιεργητικών φροντίδων,

γ) Συγκομίζουν από τις δηλωθείσες εκτάσεις τις σχετικές ποσότητες βάμβακος,

δ) Παραδίδουν στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις το βαμβάκι που συγκομίζουν το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή της ειδικής ενίσχυσης.

Επιλέξιμη έκταση είναι μόνο εκείνη η οποία:

- βρίσκεται σε γεωργική έκταση εγκεκριμένη για βαμβακοπαραγωγή, η οποία για την Ελλάδα έχει προσδιοριστεί στα 250.000 εκτάρια,

- έχει σπαρθεί με ποικιλίες εγκεκριμένες από τη χώρα και στην οποία η συγκομιδή πραγματοποιείται πραγματικά υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών.

- Η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι καταβάλλεται για βαμβάκι καθαρής, ανόθευτης και εμπορεύσιμης ποιότητας.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις