Αλλαγές στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών της Δυτικής Ελλάδας

Σε 62.497.500 ευρώ ανέρχεται η δημόσια δαπάνη για το πρόγραμμα των νέων αγροτών, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022, στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα ε τροποποιητική απόφαση που υπέγραψε ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κ. Νεκτάριος Φαρμάκης.

Οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις των 1.670 δικαιούχων εκκινούν την ημερομηνία ένταξής τους και η διάρκειά τους ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο επιχειρηματικό τους σχέδιο, όπως αυτό έχει υποβληθεί από κάθε δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο.

Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι τα τρία (3) έτη και η μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη. Οι επιπρόσθετες δεσμεύσεις εκκινούν από το επόμενο ημερολογιακό έτος από αυτό που επιτεύχθηκε ο στόχος του επιχειρηματικού σχεδίου και η διάρκειά τους είναι τέσσερα (4) ημερολογιακά έτη.

Επίσης, αποφασίστηκε η αντικατάσταση του παραρτήματος της υπ' αρ. 215009/1070/13-07-2022 απόφασης με το παράρτημα που επισυνάπτεται. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αρ. 215009/1070/13-07-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ««Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης».

* Δείτε εδώ την απόφαση 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις