Τα μαύρα κουτιά της γεωργίας και πως καθορίζουν τις επιδοτήσεις
GREEN BOX

Σύμφωνα με την ορολογία του ΠΟΕ, οι επιδοτήσεις γενικά προσδιορίζονται από "κουτάκια" τα οποία έχουν τα χρώματα των φωτεινών σηματοδοτών: πράσινο (επιτρέπεται), κίτρινο (επιβραδύνεται - δηλαδή πρέπει να μειωθεί), κόκκινο (απαγορεύεται). 

Στη γεωργία, τα πράγματα είναι, ως συνήθως, πιο περίπλοκα. 

Κόκκινο κουτάκι δεν υπάρχει στη γεωργική συμφωνία, αν και απαγορεύεται η εγχώρια στήριξη που υπερβαίνει τα επίπεδα δέσμευσης μείωσης στο πορτοκαλί κουτί. Επιπλέον υπάρχει ένα μπλε κουτί για τις επιδοτήσεις που συνδέονται με προγράμματα που περιορίζουν την παραγωγή. Υπάρχουν επίσης εξαιρέσεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες (που μερικές φορές αποκαλούνται "κουτί S&D" ή "κουτί ανάπτυξης", συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του άρθρου 6.2 της συμφωνίας).

Πορτοκαλί κουτί

Σχεδόν όλα τα εσωτερικά μέτρα στήριξης που θεωρείται ότι στρεβλώνουν την παραγωγή και το εμπόριο (με ορισμένες εξαιρέσεις) εμπίπτουν στο πορτοκαλί πλαίσιο, το οποίο ορίζεται στο άρθρο 6 της γεωργικής συμφωνίας ως όλες οι εσωτερικές ενισχύσεις εκτός από εκείνες που εμπίπτουν στο μπλε και το πράσινο πλαίσιο. Αυτά περιλαμβάνουν μέτρα στήριξης των τιμών ή επιδοτήσεις που σχετίζονται άμεσα με τις ποσότητες παραγωγής.

Οι εν λόγω ενισχύσεις υπόκεινται σε όρια. Επιτρέπονται οι ελάχιστες ενισχύσεις "de minimis" τόσο για τις ειδικές όσο και για τις μη ειδικές για το προϊόν ενισχύσεις, οι οποίες ορίζονται ως μερίδιο της αξίας της γεωργικής παραγωγής. Το όριο αυτό είναι γενικά 5% της αξίας της γεωργικής παραγωγής για τις ανεπτυγμένες χώρες και 10% για τις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες - αν και ορισμένα μέλη του ΠΟΕ συμφώνησαν σε διαφορετικό επίπεδο όταν διαπραγματεύτηκαν την ένταξή τους στον ΠΟΕ. Επιπλέον, 32 μέλη του ΠΟΕ με μεγαλύτερες επιδοτήσεις από τα επίπεδα de minimis στην αρχή της μεταρρυθμιστικής περιόδου μετά τον Γύρο της Ουρουγουάης δεσμεύτηκαν να μειώσουν αυτά τα επίπεδα στήριξης.

- Πορτοκαλί κουτί: ποιος μπορεί να το χρησιμοποιήσει;

Τριάντα δύο μέλη του ΠΟΕ έχουν δεσμευτεί να μειώσουν τις εγχώριες ενισχύσεις που στρεβλώνουν το εμπόριο στο πλαίσιο «πορτοκαλί κουτί», να μειώσουν δηλαδή τη "συνολική μέτρηση της στήριξης. 

Αυτές είναι: 

Αργεντινή

Αυστραλία

Βραζιλία

Καναδάς

Κολομβία

Κόστα Ρίκα

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΠΓΔΜ

Ισλανδία

Ισραήλ

Ιαπωνία

Ιορδανία

Κορέα

Μεξικό

Μολδαβία

Μαυροβούνιο

Μαρόκο

Νέα Ζηλανδία

Νορβηγία

Παπούα Νέα Γουινέα

Ρωσική Ομοσπονδία

Σαουδική Αραβία

Νότια Αφρική

Ελβετία-Λιχτενστάιν

Κινεζική Ταϊπέι

Τατζικιστάν

Ταϊλάνδη

Τυνησία

Ουκρανία

Ηνωμένες Πολιτείες

Βενεζουέλα

Βιετνάμ

Οι δεσμεύσεις μείωσης εκφράζονται σε όρους "συνολικής μέτρησης της στήριξης" (Total Aggregate Measurement of Support - Total AMS), η οποία περιλαμβάνει όλες τις στηρίξεις για συγκεκριμένα προϊόντα μαζί με τις στηρίξεις που δεν αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα, σε ένα ενιαίο ποσό. Στη γεωργική συμφωνία, η ΑΜΣ ορίζεται στο άρθρο 1 και στα παραρτήματα 3 και 4.

Μπλε κουτί

Αυτό είναι το "πορτοκαλί κουτί με συνθήκες" - συνθήκες που έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν την παραμόρφωση. Οποιαδήποτε στήριξη που κανονικά θα ήταν στο πορτοκαλί κουτί, τοποθετείται στο μπλε κουτί εάν η στήριξη απαιτεί επίσης από τους γεωργούς να περιορίσουν την παραγωγή (λεπτομέρειες που καθορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 της γεωργικής συμφωνίας).

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν όρια στις δαπάνες για το μπλε πλαίσιο

Πράσινο κουτί

Το πράσινο πλαίσιο ορίζεται στο παράρτημα 2 της γεωργικής συμφωνίας.

Για να πληρούν τις προϋποθέσεις, οι επιδοτήσεις του πράσινου κουτιού δεν πρέπει να στρεβλώνουν το εμπόριο ή το πολύ να προκαλούν ελάχιστη στρέβλωση (παράγραφος 1). Πρέπει να χρηματοδοτούνται από το κράτος (όχι με την επιβολή υψηλότερων τιμών στους καταναλωτές) και δεν πρέπει να περιλαμβάνουν στήριξη των τιμών.

Τείνουν να είναι προγράμματα που δεν απευθύνονται σε συγκεκριμένα προϊόντα και περιλαμβάνουν άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις για τους γεωργούς που δεν σχετίζονται (είναι "αποσυνδεδεμένες" από τα τρέχοντα επίπεδα παραγωγής ή τις τιμές). Περιλαμβάνουν επίσης προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος και περιφερειακής ανάπτυξης. Συνεπώς, οι επιδοτήσεις "πράσινου κουτιού" επιτρέπονται χωρίς περιορισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τα ειδικά κριτήρια πολιτικής που καθορίζονται στο παράρτημα 2.

Κουτί ανάπτυξης

Το άρθρο 6.2 της γεωργικής συμφωνίας παρέχει στις αναπτυσσόμενες χώρες πρόσθετες δυνατότητες ευελιξίας όσον αφορά την παροχή εγχώριας στήριξης. Το είδος της στήριξης που εντάσσεται στην αναπτυξιακή κατηγορία είναι τα μέτρα βοήθειας, άμεσα ή έμμεσα, που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των αναπτυξιακών προγραμμάτων των αναπτυσσόμενων χωρών. 

Περιλαμβάνουν τις επιδοτήσεις επενδύσεων που είναι γενικά διαθέσιμες στη γεωργία στις αναπτυσσόμενες χώρες μέλη, τις επιδοτήσεις γεωργικών εισροών που είναι γενικά διαθέσιμες σε παραγωγούς χαμηλού εισοδήματος ή φτωχούς σε πόρους στις αναπτυσσόμενες χώρες μέλη, και την εγχώρια στήριξη σε παραγωγούς στις αναπτυσσόμενες χώρες μέλη για την ενθάρρυνση της διαφοροποίησης από την καλλιέργεια παράνομων ναρκωτικών φυτών.

Οι επιδοτήσεις πράσινων κουτιών αύξησαν την παραγωγικότητά σε ΗΠΑ & ΕΕ 

Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας, οι επιδοτήσεις με πράσινα κουτιά αύξησαν τη γεωργική παραγωγικότητα κατά περίπου 60% στην ΕΕ και 51% στις ΗΠΑ. Στην έκθεση χρησιμοποιείται το Μοντέλο Προσομοίωσης Πολιτικής Εμπορίου Γεωργίας (ATPSM) για να εκτιμήσει τον αντίκτυπο της περικοπής των επιδοτήσεων πράσινου κουτιού κατά 40% στις ΗΠΑ (εξαιρουμένων των κουπονιών τροφίμων) και κατά 50% στην ΕΕ (αποσυνδεδεμένες πληρωμές) το 2007- και, δεύτερον, για να εκτιμήσει τον αντίκτυπο του ανώτατου ορίου των επιδοτήσεων των πράσινων κουτιών στο επίπεδο του 2001.

Ο αντίκτυπος εκτιμάται στη γεωργική παραγωγή, στον όγκο των εξαγωγών και των εισαγωγών, στα έσοδα από τις εξαγωγές και στο κόστος των εισαγωγών τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις αναπτυγμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών και των καθαρών χωρών εισαγωγής τροφίμων (NFIC). 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι μια περικοπή κατά 40% και 50% των επιδοτήσεων των ΗΠΑ και της ΕΕ μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αναδιάρθρωση της γεωργικής παραγωγής και του διεθνούς εμπορίου. Ο όγκος των εισαγωγών γεωργικών προϊόντων αυξάνεται σημαντικά στην ΕΕ (35%) και τις ΗΠΑ (67%) με αύξηση 17% στα έσοδα των εξαγωγών των αναπτυσσόμενων χωρών. Οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες κερδίζουν από την αύξηση του όγκου των εξαγωγών και των εσόδων τους και τη μείωση του κόστους των εισαγωγών τους. Οι καθαρές χώρες εισαγωγής τροφίμων κερδίζουν επίσης όσον αφορά τις εξαγωγές χωρίς αύξηση του κόστους εισαγωγής τους.

Ο περιορισμός των επιδοτήσεων πράσινου κουτιού στο επίπεδο του 2001 μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά κέρδη για τις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς τα εξαγωγικά τους έσοδα αυξάνονται κατά 55%. Οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και οι καθαρές χώρες εισαγωγής τροφίμων αυξάνουν την παραγωγή τους σε γεωργικά προϊόντα (όχι απαραίτητα τρόφιμα), ενώ το κόστος εισαγωγής τους μειώνεται. Δεδομένης της σημαντικής και αδιάκοπης αύξησης των επιδοτήσεων στο Πράσινο Πλαίσιο από το 2000, το έγγραφο παρέχει περαιτέρω γενικές αρχές για την πειθάρχηση των επιδοτήσεων στο Πράσινο Πλαίσιο και προτείνει να δοθεί προτεραιότητα στο πρόγραμμα εργασίας μετά το Μπαλί.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις