Πότε εφαρμόζεται η παρακράτηση 25% υπέρ του εθνικού αποθέματος

Η παρακράτηση ύψους 25% επί της έκτασης των δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης ενίσχυσης (βασική ενίσχυση) του έτους 2023 υπέρ του εθνικού αποθέματος θα εφαρμόζεται στη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης χωρίς γη.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ με εγκύκλιό του διευκρινίζει πως η παρακράτηση δεν εφαρμόζεται στη μοναδιαία αξία, η οποία παραμένει σταθερή. Κάτι που σημαίνει ότι η συνολική αξία των μεταβιβαζόμενων δικαιωμάτων, εκεί όπου εφαρμόζεται παρακράτηση 25%, είναι συνολικά κατά 25% μικρότερη της αρχικής.

Πότε δεν εφαρμόζεται η παρακράτηση

Ποιο συγκεκριμένα, η παραπάνω παρακράτηση δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Στην οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη, σε περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι είναι συγγενείς α’ βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας ή σύζυγοι

β) Στη μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς

γ) Στη μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς και ταυτόχρονη οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη, σε περίπτωση που ο κληρονόμος είναι συγγενής α’ βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’  αγχιστείας ή σύζυγος με τον αποδέκτη.

δ) Στη λύση μίσθωσης δικαιωμάτων και ταυτόχρονη οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη, σε περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι είναι συγγενείς α’ βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας ή σύζυγοι.

Να σημειωθεί ότι κατά τη μίσθωση δικαιωμάτων χωρίς γη και κατά την ταυτόχρονη μίσθωση των δικαιωμάτων χωρίς γη εφαρμόζεται παρακράτηση ανεξαρτήτως α’ βαθμού συγγένειας ή συζυγικής σχέσης.

Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, ως συγγένεια α’ βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας συγγένεια έχουν οι εξής:

οι γονείς με τα παιδιά

ο/η σύζυγος με τους γονείς της/του συζύγου αντίστοιχα

* Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ
 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις