Μεταβίβαση δικαιωμάτων : Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Από τις 10 Σεπτεμβρίου έως τις 10 Οκτωβρίου 2023

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης (ΔΒΕ) για το έτος ενίσχυσης 2023 ξεκινά στις 10 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 10 Οκτωβρίου 2023.

Ποιοι μπορούν να μεταβιβάσουν δικαιώματα ΔΒΕ;

Για να είναι δυνατή η μεταβίβαση δικαιωμάτων ΔΒΕ, πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

Ο μεταβιβαστής και ο αποδέκτης πρέπει να είναι κάτοχοι γαιών που μπορούν να ωφεληθούν από τις άμεσες ενισχύσεις της ΚΑΠ.
Τα δικαιώματα ΔΒΕ που μεταβιβάζονται πρέπει να είναι οριστικά.
Η μεταβίβαση δικαιωμάτων ΔΒΕ χωρίς γη υπόκειται σε παρακράτηση ύψους 25% επί της έκτασης των δικαιωμάτων.


Ποιες είναι οι κατηγορίες μεταβίβασης;

Οι αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων ΔΒΕ μπορούν να υποβληθούν για τις εξής κατηγορίες:

  • Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων με γη: Ο μεταβιβαστής μεταβιβάζει τα δικαιώματα ΔΒΕ μαζί με τις εκτάσεις στις οποίες αυτά είναι αναρτημένα.
  • Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη: Ο μεταβιβαστής μεταβιβάζει τα δικαιώματα ΔΒΕ χωρίς τις εκτάσεις στις οποίες αυτά είναι αναρτημένα.
  • Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς: Ο κληρονόμος λαμβάνει τα δικαιώματα ΔΒΕ του κληρονομούμενου.
  • Μίσθωση δικαιωμάτων με μίσθωση γης: Ο μεταβιβαστής μεταβιβάζει τα δικαιώματα ΔΒΕ και ταυτόχρονα μισθώνει τις εκτάσεις στις οποίες αυτά είναι αναρτημένα.
  • Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς γη: Ο μισθωτής των δικαιωμάτων ΔΒΕ και των γαιών που αυτά είναι αναρτημένα, λύνει τη σύμβαση μίσθωσης.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση μεταβίβασης;

Η αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων ΔΒΕ υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την υποβολή της αίτησης, ο μεταβιβαστής πρέπει να έχει δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στην εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα βήματα που ακολουθούνται για την υποβολή της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων ΔΒΕ είναι τα εξής:

Επιλογή κατηγορίας μεταβίβασης
Συμπλήρωση αίτησης
Εκτύπωση υποδείγματος
Αποδοχή μεταβίβασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ


Τι γίνεται μετά την αποδοχή της αίτησης;

Μετά την αποδοχή της αίτησης μεταβίβασης από τον αποδέκτη, η αίτηση γίνεται οριστική και τα δικαιώματα ΔΒΕ μεταβιβάζονται από τον μεταβιβαστή στον αποδέκτη.

Παρακράτηση 25% επί της έκτασης των δικαιωμάτων ΔΒΕ χωρίς γη

Στη μεταβίβαση δικαιωμάτων ΔΒΕ χωρίς γη εφαρμόζεται παρακράτηση ύψους 25% επί της έκτασης των δικαιωμάτων. Η παρακράτηση αυτή γίνεται υπέρ του Εθνικού Αποθέματος.

Η παρακράτηση δεν εφαρμόζεται στη μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων, η οποία παραμένει σταθερή. Ως εκ τούτου, η συνολική αξία των μεταβιβαζόμενων δικαιωμάτων, εκεί όπου εφαρμόζεται παρακράτηση 25%, είναι συνολικά κατά 25% μικρότερη της αρχικής.

**Συμπερασματικά, η περίοδος υποβολής αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων ΔΒΕ για το έτος ενίσχυσης 2023 ξεκινά στις 10 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 10 Οκτωβρίου 2023. Για να είναι δυνατή η μεταβίβαση δικαιωμάτων ΔΒΕ, πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι αιτήσεις μεταβίβασης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά την αποδοχή της αίτησης από τον αποδέκτη, τα δικαιώματα ΔΒΕ μεταβιβάζονται από τον μεταβιβαστή στον αποδέκτη.

Στη μεταβίβαση δικαιωμάτων ΔΒΕ χωρίς γη εφαρμόζεται παρακράτηση ύψους 25% επί της έκτασης των δικαιωμάτων. Η παρακράτηση αυτή γίνεται υπέρ του Εθνικού Αποθέματος.
Η παρακράτηση δεν εφαρμόζεται στη μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων, η οποία παραμένει σταθερή. Ως εκ τούτου, η συνολική αξία των μεταβιβαζόμενων δικαιωμάτων, εκεί όπου εφαρμόζεται παρακράτηση 25%, είναι συνολικά κατά 25% μικρότερη της αρχικής.
Η παρακράτηση αυτή έχει ως στόχο τη στήριξη των μικρών γεωργών και την αποφυγή της συσσώρευσης δικαιωμάτων ΔΒΕ σε λίγα χέρια.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις