Σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα  της μελισσοκομίας

Σημαντικές αλλαγές στο περιεχόμενο και στις λεπτομέρειες εφαρμογής δράσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος του τομέα της μελισσοκομίας, του εγκεκριμένου εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ για την προγραμματική περίοδο 2023 – 2027, περιλαμβάνει τροποποιητική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση, οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από την αρμόδια ΔΑΟΚ από την ημερομηνία παραλαβής του δείγματος ελέγχου έως την 31η Ιουλίου του αντίστοιχου προγραμματικού έτους.

Κατά παρέκκλιση των παραπάνω, για το έτος 2023, πρώτο έτος εφαρμογής οι έλεγχοι διενεργούνται από την αρμόδια ΔΑΟΚ έως την 8η Σεπτεμβρίου 2023.

Επίσης, οι δικαιούχοι που έχουν ως κύρια δραστηριότητα την παραγωγή φυσικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης, την παραγωγή μελισσοσμηνών – παραφυάδων, ανήκουν στην κατηγορία αγρότη ειδικού καθεστώτος ή/και ασκούν εμπορική δραστηριότητα διαθέτοντας μελισσοκομικά προϊόντα προς πώληση στην αγορά, λαμβάνουν το 100% της δικαιούμενης ενίσχυσης.

Οι δικαιούχοι, που έχουν ως κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα το χονδρικό ή/και λιανικό εμπόριο φυσικού μελιού, λαμβάνουν το 100% της δικαιούμενης ενίσχυσης. Παράλληλα, οι δικαιούχοι, που δεν έχουν ως κύρια δραστηριότητα την παραγωγή φυσικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης, την παραγωγή μελισσοσμηνών – παραφυάδων ή/και την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας διαθέτοντας μελισσοκομικά προϊόντα προς πώληση στην αγορά λαμβάνουν το 50% του ύψους της δικαιούμενης επιχορήγησης.

Ως δικαιούχοι ορίζονται:

α) Ενεργοί μελισσοκόμοι, οι οποίοι έχουν ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αντιστοιχεί στην παραγωγή φυσικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης ή/και στην παραγωγή μελισσοσμηνών – παραφυάδων ή/και στην κατηγορία του αγρότη ειδικού καθεστώτος.

β) Νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και επιστημονικοί φορείς

γ) Αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις που έχουν και μέλη μελισσοκόμους, ομάδες παραγωγών μελισσοκόμων, οργανώσεις παραγωγών μελισσοκόμων, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4430/2016 (Α’ 205) που δραστηριοποιούνται και στο μελισσοκομικό τομέα, εφόσον ασκούν εμπορική δραστηριότητα, διαθέτοντας τα μελισσοκομικά προϊόντα που παράγουν τα μέλη τους προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά και έχουν σχετικό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

δ) Μελισσοκομικοί ή/και Αγροτικοί – Μελισσοκομικοί Σύλλογοι της Χώρας, εφόσον μεταξύ των μελών τους συμπεριλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον δέκα ενεργοί μελισσοκόμοι φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι έχουν ως κύρια δραστηριότητα την παραγωγή φυσικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης ή την παραγωγή μελισσοσμηνών – παραφυάδων, διαθέτοντας σχετικό ΚΑΔ και η Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας (ΟΜΣΕ), ως οργανώσεις εκπροσώπησης του μελισσοκομικού τομέα.

ε) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία δραστηριοποιούνται και στον τομέα της παραγωγής και της εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων και έχουν σχετικό ΚΑΔ.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις