Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις

Συνέντευξη Τύπου επί του Νομοσχεδίου για τις Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις έδωσε  ο Αναπλ. Υπουργός, κ. Γιάννης Τσιρώνης, προκειμένου να ενημερώσει τους δημοσιογράφους σχετικά με το περιεχόμενο του νέου Νομοσχεδίου. Στην Συνέντευξη Τύπου τοποθετήθηκε επίσης ο Γενικός Διευθυντής Δασών, κ. Κώστας Δημόπουλος.
 
Ο κ. Τσιρώνης διευκρίνισε ότι με το προτεινόμενο νομοσχέδιο είναι εμφανής η διάθεση του Υπουργείου να προσεγγίσει τους δασικούς συνεταιρισμούς ως ξεχωριστή οντότητα και να τους δώσει τον ρόλο που τους αρμόζει. Οι δασικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι είναι συνεταιρισμοί εργασίας–ειδικού σκοπού, με αντικείμενο την εκτέλεση δασικών εργασιών σε δημόσια δάση καθώς και σε μη δημόσια (κοινοτικά, μοναστηριακά κλπ.), η δασοπολιτική επιτήρηση των οποίων ασκείται από το Κράτος, διαφέρουν από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, οι οποίοι είναι συνεταιρισμοί αγροτών ιδιοκτητών-παραγωγών.
 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το προτεινόμενο νομοσχέδιο δίνει έμφαση στην λειτουργία των δασικών συνεταιρισμών και στην ποιότητα της παρεχόμενης εργασίας, εκ των οποίων εξαρτάται σε καίριο βαθμό η αειφορική διαχείριση των δασών καθώς και η ποιότητα των παραγόμενων πρωτογενών προϊόντων. Επιπλέον, μέσω αυτών, εξασφαλίζεται πρόσθετο εισόδημα και απασχόληση στους ορεινούς παραδασόβιους πληθυσμούς.
 
Ο κ. Τσιρώνης τόνισε ότι τα θέματα της οργάνωσης και λειτουργίας των δασικών συνεταιρισμών εργασίας χρήζουν ειδικής ρύθμισης. Ωστόσο, οι σχετικοί νόμοι περί αγροτικών συνεταιρισμών (Ν. 921/1979, Ν. 1541/1985, Ν. 2169/1993, Ν. 2810/2000) ήταν μονομερώς προσανατολισμένοι στη διευθέτηση των υποθέσεων του συνεργατισμού στον αγροτικό τομέα παραγωγής και όπως είναι φυσικό, δεν ρύθμιζαν επαρκώς τις ιδιαιτερότητες του δασικού τομέα.  Επιπλέον λήφθηκε υπόψη η απόγνωση που βρίσκονται οι δασεργάτες της χώρας, καθώς τα χρόνια προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο παραμένουν άλυτα. Προς τούτο κρίθηκε αναγκαία η σύνταξη νέου θεσμικού πλαισίου ειδικά για τους δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας.

Επισυνάπτεται το Σχέδιο Νόμου

Δείτε επίσης