Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ξυλεία

 

Στις 29 Δεκέμβρη 2015 δημοσιεύθηκε η με αριθ. 134627/5835 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ.2872/ Τ. ΒΥ2015) για την εφαρμογή του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ξυλεία. (Κανονισμός Ε.Ε.995/2010).

Στόχος του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Ξυλείας είναι η καταπολέμηση του εμπορίου των προϊόντων παράνομης ξυλείας.

Με την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση θεσμοθετείται στην χώρα μας ο καθορισμός των αρμοδίων αρχών, των μέτρων και των διαδικασιών για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Ξυλείας (EUTR).

Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται να εγγραφούν άμεσα σε Μητρώα, ανάλογα με την δραστηριότητά τους, όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την υλοτομία, την εισαγωγή, την διακίνηση καθώς και την εμπορία ξυλείας αλλά και των προϊόντων ξύλου (όπως π.χ. Δασικοί Συνεταιρισμοί, έμποροι και εισαγωγής ξυλείας, έμποροι καυσόξυλων, πέλετ κλπ).

Τα Μητρώα αυτά τηρούνται στην Διεύθυνση Δασών της Π.Ε. Δράμας και η καταληκτική ημερομηνία εγγραφής αυτών που είναι υπόχρεοι είναι η 28 Ιουνίου 2016.
 
Διευκρινίζεται ότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ξυλείας τα ανακυκλωμένα προϊόντα, το τυπωμένο χαρτί όπως βιβλία περιοδικά και εφημερίδες, τα υλικά συσκευασίας που περιέχουν εμπορεύματα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την υποστήριξη – προστασία ή μεταφορά άλλου προϊόντος, μερικά προϊόντα από μπαμπού και ψάθα, η ξυλεία που αγοράζεται ή πωλείται από ιδιώτες για προσωπική τους χρήση και όσα προϊόντα δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) 2658/87.
 
Επισημαίνεται δε η επιβολή χρηματικού προστίμου σε περίπτωση που ο υπόχρεος έχει παραλείψει να εγγράφει στα μητρώα μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία εγγραφής.
Επιβάλλονται επίσης χρηματικές ποινές και στις περιπτώσεις μη εφαρμογής του νόμου.
 
Για διευκρινίσεις και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού της Ε.Ε. 950/2010, οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στην Διεύθυνση Δασών της Π.Ε. Δράμας, Αγ. Κων/νου 1, τηλέφωνο 2313-309873, Fax.: 25210-57717, e mail: [email protected], ή στα Δασαρχεία Δράμας και Κ. Νευροκοπίου.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις