Θεσμοθέτηση μέτρων προστασίας  για την περιοχή Natura «Θίνες Κυπαρισσίας»

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την περιοχή «Θίνες Κυπαρισσίας» και το είδος προτεραιότητας Caretta caretta, με την ολοκλήρωση και υποβολή στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τον χαρακτηρισμό, τη ρύθμιση και τον καθορισμό όρων προστασίας και μέτρων διαχείρισης των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών του Κυπαρισσιακού Κόλπου.
 
Συγκεκριμένα, έχει ήδη υποβληθεί στο ΣτΕ το σχέδιο ΠΔ «Χαρακτηρισμός των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των «GR2330005: Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφυλιά, Κακόβατος», «GR2330008: Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο - Κυπαρισσία» και «GR2550005: Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι – Κυπαρισσία)» ως «Περιφερειακό Πάρκο Κόλπου Κυπαρισσίας», καθορισμός ζωνών προστασίας, καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης».
 
Το σχέδιο ΠΔ είναι απολύτως συμβατό με τις πρόνοιες τις σχετικής κοινοτικής Οδηγίας 92/43 και τις συστάσεις της Σύμβασης της Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης. To πλήρες κείμενο της σύστασης βρίσκεται στη σελ. 47 των επίσημων πρακτικών της 34ης συνόδου της μόνιμης επιτροπής:
 http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/institutions/Documents/2014/Misc_2014_34eCP_EN_final_adopted%20(2).pdf

Επισημαίνουμε ότι το σχέδιο ΠΔ αναφέρεται σε συνολικά 3 προστατευόμενες περιοχές και καλύπτει 72,3 χλμ. ακτογραμμής. Στο σχέδιο ΠΔ τίθενται αυστηρότατοι όροι και περιορισμοί για την προστασία των περιοχών αυτών και για πρώτη φορά επιβάλλονται ανώτατα όρια στις εκμεταλλεύσεις που συνολικά μπορούν να αναπτυχθούν επί της παραλίας (ξαπλώστρες, ομπρέλες κλπ.).
 
Χαρακτηριστικά, σημειώνουμε ότι με το σχέδιο ΠΔ επιβάλλεται καθεστώς προστασίας σημαντικά αυστηρότερο από αυτό που ισχύει στην αντίστοιχη προστατευόμενη περιοχή της Ζακύνθου.
 
Έως την έκδοση του ΠΔ, εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αρ. πρωτ. 24407/28-5-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ, κ. Νικόλαου Ταγαρά, με την οποία αναστέλλεται η έκδοση οικοδομικών αδειών, αλλά και η εκτέλεση οικοδομικών δραστηριοτήτων με βάση ήδη εκδοθείσες οικοδομικές άδειες.
 
Υπενθυμίζεται δε, ότι για την τουριστική περίοδο 2014, ίσχυσε η από 8-5-2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως ΥΠΕΚΑ, κυρίας Νάντιας Γιαννακοπούλου, η οποία καθόριζε συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και των αμμωδών παραλιών του ΤΚΣ «Θίνες Κυπαρισσίας»  για την αποτελεσματική προστασία της παραλίας ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, κατ’ αναλογία με προγενέστερες αποφάσεις.
 
Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας σε σχετική απαντητική επιστολή της ΓΓ ΥΠΕΚΑ, στην οποία περιγράφονταν τα προσωρινά μέτρα και το τότε υπό διαμόρφωση σχέδιο ΠΔ, σημείωνε ότι «τα μέτρα τα οποία αναφέρονται στην επιστολή σας είναι θετικά και η Επιτροπή ενθαρρύνει τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές να ολοκληρώσουν όλα αυτά, το ταχύτερο δυνατόν», ενώ επίσης ανέφερε ότι «με ευχαρίστηση σημειώνουμε τις πρόσφατες προσπάθειες των ελληνικών αρχών να επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση με όλες σχετικές υποχρεώσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
 
Ως εκ τούτου, εκτιμούμε ότι με την επίσημη υιοθέτηση του ΠΔ, η παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα σταματήσει.
 
Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα η ΜΚΟ «Αρχέλων», η οποία υλοποιεί το πρόγραμμα προστασίας της χελώνας Caretta caretta, ο πληθυσμός της θαλάσσιας χελώνας παρουσιάζει διαχρονικά σταθερή αύξηση στην περιοχή. Από τις περίπου 240 φωλιές που είχαν καταγραφεί το 2002, ο αριθμός αυξήθηκε σε περισσότερες από 840 φωλιές το 2012 και έφτασε τις 1.450 φωλιές το 2013, δηλαδή περισσότερες από 100.000 νεογέννητες θαλάσσιες χελώνες.
 
Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι το ΥΠΕΚΑ, από τον θεσμικό του ρόλο, έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκληρωμένη προστασία της περιοχής και του είδους προτεραιότητας Caretta caretta.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις