Η προστασία του περιβάλλοντος

Η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας είναι οι δυο άξονες – στόχοι του προγράμματος «Ανάπτυξη πρακτικών και δημιουργία τυποποιημένης υπηρεσίας παρακολούθησης των οικονομικών δασών», Ακρωνύμιο «ΑΡΤΕΜΙΣ», που υπογράφει μεταξύ Δήμου Μουζακίου και του αντίστοιχου Δασαρχείου.

Με βάση την προγραμματική σύμβαση τόσο ο Δήμος Μουζακίου όσο και το Δασαρχείο αποφασίζουν να προβούν σε συντονισμένες δράσεις προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος. Ο σχεδιασμός θα γίνει με γνώμονα την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου πολιτισμένου κράτους, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, καθώς και την προστασία της ανάπτυξης και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Μουζακίου.

Συγκεκριμένα ο Δήμος Μουζακίου αναλαμβάνει την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου, καθώς και τη διαχείριση των διοικητικών θεμάτων, που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση. Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό της ένωσης που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. Υποχρεούται επίσης να παρέχει κάθε σχετική πληροφορία που διευκολύνει την εκπόνηση και την πορεία του ερευνητικού έργου.

Το Δασαρχείο Μουζακίου με την τεχνογνωσία και το στελεχιακό του δυναμικό αναλαμβάνει να παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση ή πληροφορία για την έγκαιρη και καλή εκτέλεση του ερευνητικού έργου. Το τελικό ερευνητικό έργο θα περιέχει όλες τις πληροφορίες και προτάσεις που απαιτούνται σύμφωνα με το αντικείμενη της σύμβασης.
 

Για τη συστηματική παρακολούθηση του έργου ορίζεται επιτροπή παρακολούθησης στην οποία συμμετέχουν από το Δήμο Μουζακίου η Αντιδήμαρχος κ. Φασιανού και από το Δασαρχείο Μουζακίου ο Δασολόγος κ. Γκόζκος.
 

Αντικείμενο και στόχοι του έργου είναι η παρακολούθηση οικονομικών δασών που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Μουζακίου. Η υγεία των δασών μπορεί να αποφέρει οικονομικά αποτελέσματα και ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας στην τοπική κοινωνία. Θα δημιουργηθεί μία web πλατφόρμα παρακολούθησης η οποία θα υλοποιεί τα services με μετρήσεις υπαίθρου σε δίκτυο παρακολούθησης αλλά και με τη χρήση τηλεσκοπικών μεθόδων από δορυφορικά (UAV κάμερες) δεδομένα. Η παρακολούθηση των οικονομικών δασών θα προσφέρει τυποποίηση των παραγόμενων ειδών και δημιουργία μιας νέας αγοράς μεγίστου ενδιαφέροντος.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο 1 εκατομμύριο ΕΥΡΩ, με χρόνο διεξαγωγής τους 36 μήνες και χρηματοδοτικό στόχο τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ακολουθώντας τις προτεραιότητες της RIS 3 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Ο Δήμος Μουζακίου αξιοποιώντας το σύνολο των διαθέσιμων πόρων από το πλέγμα των Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων θα καταθέσει πρόταση στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ακολουθώντας τις προτεραιότητες της RIS 3 της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Δασαρχείο Μουζακίου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας με στόχο την Ανάπτυξη πρακτικών και δημιουργία τυποποιημένης υπηρεσίας παρακολούθησης των οικονομικών δασών. Εξάλλου ο τομέας του ξύλου και των δασικών προϊόντων είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους εδράζεται η αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου Μουζακίου και προς αυτή την κατεύθυνση αξιοποιούμε όλους τους διαθέσιμους πόρους» Δήλωσε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις